Zsoltárok könyve

A király vallomása Isten előtt

101 Dávid zsoltára.

Kegyelmedről és igazságodról énekelek,

neked zengek éneket, Uram!

2 Gondom van a tökéletes útra.

Mikor jössz el hozzám?

Tökéletes szívvel akarok járni házamban.

3 Nem vetem rá szemem hiábavaló dologra.

Gyűlölöm a pártoskodók cselekedetét,

ne ragadjon rám!

4 A csalárd szív távol van tőlem,

a gonoszt nem ismerem.

5 Elhallgattatom azt,

aki titkon rágalmazza felebarátját;

azt, aki lenézi a másikat, és aki kevély szívű,

el nem szenvedhetem.

6 Szemmel tartom a föld hűségeseit,

hogy mellettem lakjanak.

Aki a tökéletesség útján jár, az szolgál engem.

7 Nem lakhat házamban az,

aki csalárdságot művel;

aki hazugságot szól,

nem állhat meg szemem előtt.

8 Reggelenként kipusztítom

a bűnösöket az országból,

kigyomlálok az Úr városából

minden gonosztevőt.