Zsoltárok könyve

Izráel diadaléneke Isten magasztalására

76 A karmesternek: húros hangszerre. Ászáf zsoltára.

2 Ismerik Istent Júdában,

nagy az ő neve Izráelben.

3 Mert hajléka van Sálemben,

és lakhelye a Sionon.

4 Ott törte össze a tüzes nyilakat,

a pajzsot, a kardot és a hadi szerszámokat. Szela

5 Ragyogó vagy te, felségesebb,

mint a zsákmányt adó hegyek.

6 Kifosztottak lettek a büszke szívűek,

álmukat alusszák,

és ereje veszett minden hős kezének.

7 A te dorgálásodtól, ó, Jákób Istene,

megdermed mind a szekér, mind a ló.

8 Félelmes vagy te,

ki állhat meg arcod előtt, amikor haragszol?

9 Ha az egekből kijelented ítéletedet,

megretten és elcsöndesedik a föld.

10 Mert fölkel Isten ítéletre,

hogy megszabadítsa

a föld minden nyomorultját! Szela

11 Az emberek iránti harag is dicsőít téged,

még ha csak a harag maradékával övezed is fel magad.*

12 Tegyetek fogadalmat,

és adjátok meg azt Isteneteknek, az Úrnak!

Mindnyájan, akik körülötte lakoztok,

hozzatok ajándékot a Rettenetesnek!

13 Mert megtöri a fejedelmek gőgjét,

félik őt a föld királyai.