Zsoltárok könyve

Isten dicsőítése és az ellenség fölötti győzelem

149 Dicsérjétek az Urat!

Énekeljetek az Úrnak új éneket;

dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

2 Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében;

Sion fiai örüljenek királyuknak!

3 Dicsérjék nevét tánccal,

dobbal és hárfával zengjenek neki.

4 Mert kedveli népét az Úr,

szabadulással dicsőíti meg az alázatosakat.

5 Vigadozzanak a kegyesek e dicsőségben,

ujjongjanak fekhelyükön.

6 Istendicsőítés legyen a szájukban,

kétélű fegyver a kezükben,

7 hogy bosszút álljanak a népeken,

és megfenyítsék a nemzeteket,

8 hogy láncra fűzzék királyaikat,

főembereiket pedig vasbilincsekbe,

9 és végrehajtsák rajtuk a megírt ítéletet.

Dicsőség lesz ez az Úr minden kegyesének!

Dicsérjétek az Urat!