Zsoltárok könyve

A jó pásztor

23 Dávid zsoltára.

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.

2 Füves legelőkön nyugtat engem,

és csendes vizekhez terelget engem.

3 Lelkemet megvidámítja,

az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is,

nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.

Vessződ és botod megvigasztal engem.

5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt;

elárasztod fejem olajjal.

Csordultig van a poharam.

6 Bizony jóságod és kegyelmed követ engem

életem minden napján,

s az Úr házában lakozom hosszú ideig.