Zsoltárok könyve

Buzdítás Isten dicséretére

147 Dicsérjétek az Urat!

Hiszen Istenünkről énekelni jó,

hiszen őt dicsérni

gyönyörűséges és illendő dolog!

2 Az Úr építi Jeruzsálemet,

összegyűjti a szétszórt Izráelt.

3 Meggyógyítja a megtört szívűeket,

és bekötözi sebeiket.

4 Elrendeli a csillagok számát,

és nevet ad mindnyájuknak.

5 Nagy a mi Urunk és igen hatalmas,

bölcsességének nincs határa.

6 Megtartja az Úr a nyomorultakat,

de a gonoszokat porig alázza.

7 Énekeljetek az Úrnak hálaadással,

pengessetek hárfát Istenünknek!

8 Ő az, aki beborítja felhővel az eget,

esőt készít a föld számára,

és füvet sarjaszt a hegyeken.

9 Ő az, aki táplálékot ad az állatoknak,

még a károgó hollófiókáknak is.

10 Nem paripák erejében telik kedve,

nem is a férfi lábában gyönyörködik.

11 Az őt félőkben gyönyörködik az Úr,

akik kegyelmében reménykednek.

12 Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat!

Dicsérd, ó, Sion, Istenedet!

13 Mert erőssé teszi kapuid zárait,

és megáldja a benne lakó fiaidat.

14 Békességet ad határaidnak,

a legjobb búzával elégít meg téged.

15 Elküldi parancsolatát a földre,

szava igen gyorsan odaér.

16 Olyan havat ad, mint a gyapjú,

és úgy szórja a deret, mint a hamut.

17 Darabokban szórja le a jeget,

ki állhatja ki, ha fagyot támaszt?

18 De ha kibocsátja szavát,

szétolvasztja őket;

ha megindítja a szelet,

már folydogálnak is a vizek.

19 Közölte igéit Jákóbbal,

törvényeit és végzéseit Izráellel.

20 Nem tett így egyetlen néppel sem,

határozatait sem tudatta velük.

Dicsérjétek az Urat!