Zsoltárok könyve

Isten erős és örökkévaló oltalmáról

125 Ének fölmenetelkor.

Akik az Úrban bíznak,

olyanok, mint a Sion hegye,

amely nem inog meg, hanem örökké megáll.

2 Jeruzsálemet hegyek veszik körül,

népét pedig az Úr veszi körül,

mostantól fogva mindörökké.

3 Mert nem pihenhet meg

a gonoszság pálcája az igazak földjén,

nehogy az igazak is a rosszra nyújtsák ki kezüket.

4 Tégy jót, Uram,

a jókkal és az igaz szívűekkel!

5 A görbe utakra tévedőket pedig

ragadja el az Úr a gonosztevőkkel együtt.

Békesség legyen Izráelen!