Zsoltárok könyve

Buzdítás a szabadító Isten dicséretére

98 Zsoltár.

Énekeljetek az Úrnak új éneket,

mert csodálatos dolgokat tett,

szabadulást szerzett jobbja,

az ő szentséges karja.

2 Tudtul adta szabadítását az Úr,

a népek előtt megjelentette igazságát.

3 Megemlékezett kegyelméről

és Izráel házához való hűségéről.

Látta a föld minden határa

Istenünk szabadítását.

4 Ujjongj az Úrnak, te egész föld,

örömmel énekeljetek és zengjetek!

5 Zengjetek az Úrnak hárfával,

hárfával és énekléssel,

6 harsonákkal és kürtzengéssel

ujjongjatok a király, az Úr előtt!

7 Harsogjon a tenger és ami betölti,

a földkerekség és akik lakják.

8 Tapsoljanak a folyamok,

a hegyek együtt örvendezzenek

9 az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet.

Igazsággal ítéli a világot

és méltányossággal a népeket.