Zsoltárok könyve

Könyörgés a királyért

72 Salamoné.

Ó, Isten, add törvényedet a királynak

és igazságodat a király fiának,

2 hadd ítélje népedet igazsággal

és szegényeidet méltányossággal!

3 Teremjenek a hegyek békességet a népnek

és a halmok igazságot!

4 Legyen bírája a nép szegényeinek,

segítsen a szűkölködők fiain,

és törje össze az erőszakoskodót!

5 Féljenek téged, amíg csak nap és hold lesz

nemzedékről nemzedékre.

6 Szálljon alá, mint eső a rétre,

mint zápor, amely megöntözi a földet.

7 Virágozzék az ő idejében az igaz

és a béke teljessége,

amíg meg nem szűnik a hold.

8 Uralkodjék tengertől tengerig

és a folyamtól a föld határáig.

9 Boruljanak le előtte a pusztalakók,

és nyalják a port ellenségei!

10 Tarsís és a szigetek királyai

hozzanak neki ajándékot;

Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé.

11 Hajoljon meg előtte minden király,

és minden nemzet neki szolgáljon!

12 Mert megszabadítja a szűkölködőt, ha kiált,

a nyomorultat, akinek nincs segítője.

13 Könyörül a szegényen és a szűkölködőn,

és a szűkölködők lelkét megszabadítja.

14 Megmenti lelküket az elnyomástól

és az erőszaktól,

mert vérük drága a szemében.

15 Éljen ő, és adjanak neki Sába aranyából,

imádkozzanak érte szüntelen,

és áldják őt minden napon!

16 Bő gabona legyen az országban

a hegyek tetején is,

rengjen gyümölcse, mint a Libánon,

és viruljon a városok népe, mint a föld füve.

17 Maradjon meg neve örökké, viruljon a neve,

amíg csak a nap ragyog;

nevével áldja magát minden nemzet,

és magasztalják őt.

18 Áldott az Úr Isten, Izráel Istene,

egyedül ő tesz csodás dolgokat!

19 Áldott legyen dicsőséges neve mindörökké,

és teljék be dicsőségével az egész föld!

Ámen! Ámen!

20 Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai.