Zsoltárok könyve

Minden nép magasztalja az Urat

67 A karmesternek: húros hangszerre. Zsoltárének.

2 Könyörüljön rajtunk az Isten,

és áldjon meg minket,

ragyogtassa ránk az arcát! Szela

3 Hogy megismerjék utadat e földön

és szabadításodat minden nép között.

4 Magasztaljanak téged a népek, Istenem,

magasztaljon téged minden nép!

5 Örvendezzenek és vigadjanak a nemzetek,

mert igazsággal ítéled a népeket,

és te igazgatod a nemzeteket e földön. Szela

6 Magasztaljanak téged a népek, Istenem,

magasztaljon téged minden nép!

7 A föld megadta termését,

megáld minket Isten, a mi Istenünk.

8 Megáld minket Isten,

és féli őt a föld minden határa!