Zsoltárok könyve

Ének a király menyegzőjére

45 A karmesternek: „A liliomok”-ra. Kórah fiainak tanítása. Ének a szerelmesről.

2 Szívemből szép beszéd árad;

így szólok: művem a királynak szól.

Nyelvem olyan, mint a gyors írnok tolla.

3 Te vagy a legszebb az ember fiai között,

kedvesség árad ajkadról,

ezért meg is áld Isten örökre.

4 Kösd derekadra kardodat, te vitéz,

dicsőségedet és ékességedet!

5 Ékességedben légy diadalmas az igazságért,

szelídségért és jogosságért,

és jobb kezed félelmetes dolgokra tanítson!

6 Nyilaid hegyesek,

a király ellenségeinek szívébe hatolnak;

népek hullnak lábad alá.

7 Trónod, ó, Isten, örökkévaló.

Királyi pálcád az igazság pálcája.

8 Szereted az igazságot,

gyűlölöd a gonoszságot,

azért kent föl Isten, a te Istened

társaid fölé az öröm olajával.

9 Mirha, aloé, kasszia illata

árad minden öltözetedből;

elefántcsont palotákból

hárfazene vidámít téged.

10 Nemes asszonyaid között királylányok,

jobb kezed felől a királyné áll ofíri aranyban.

11 Halld csak, leány, nézd csak,

fordítsd ide füledet!

Feledd el népedet és apád házát.

12 Szépségedet a király kívánja.

Hiszen urad ő, hódolj hát neki!

13 Tírusz leánya és a nép gazdagjai

ajándékkal hízelegnek neked.

14 Csupa ékesség a király leánya odabent,

arannyal van bevonva ruhája.

15 Hímes öltözetben viszik a királyhoz,

társai, a szüzek vonulnak utána;

eléd vezetik őket.

16 Örömmel és vígsággal vezetik be őket;

így mennek be a király palotájába.

17 Atyáid helyébe fiaid lépnek,

akiket fejedelmekké teszel az egész földön.

18 Hadd hirdessem nevedet

nemzedékről nemzedékre.

Örökkön örökké dicsérni fognak a népek!