Zsoltárok könyve

Felhívás Isten magasztalására

33 Örvendezzetek az Úrban, ti igazak,

a hívekhez illik a dicséret.

2 Dicsérjétek az Urat, citerával,

tízhúrú hárfával zengjetek neki!

3 Énekeljetek neki új éneket,

pengessetek lantot lelkesen ujjongva.

4 Mert az Úr szava igaz,

és minden cselekedete hűséges.

5 Szereti az igazságot és a törvényt,

az Úr kegyelmével tele van a föld.

6 Az Úr szavára lettek az egek

és szájának leheletére minden seregük.

7 Összegyűjti a tenger vizét,

mint egy tömlőbe,

tárházakba rakja a mélység vizét.

8 Féljen az Úrtól az egész föld,

rettegjen tőle a földkerekség minden lakója!

9 Mert szólt, és meglett az,

parancsolt, és előállott.

10 Az Úr elfordítja a nemzetek szándékát,

meghiúsítja a népek gondolatait.

11 Az Úr szándéka megáll mindörökké,

szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre.

12 Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene,

az a nép, amelyet örökségül választott magának.

13 Letekint az Úr az égből, lát minden embert.

14 Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.

15 Ő formálta mindnyájuk szívét,

és jól ismeri minden tettüket.

16 Nem szabadul meg a király a nagy sereg által,

a hős sem menekül meg nagy erejével.

17 Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást,

nem mentenek meg azok nagy erejükkel.

18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket,

a kegyelmében bízókat.

19 Kimenti lelküket a halálból,

és az éhínségben is eltartja őket.

20 Lelkünk az Urat várja,

segítségünk és pajzsunk ő.

21 Csak őbenne vigad a szívünk,

csak az ő szent nevében bízunk!

22 Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed,

hiszen benned bízunk.