Zsoltárok könyve

Az üldözött ember könyörgése és reménysége

70 A karmesternek: Dávidé, emlékeztetőül.

2 Istenem, siess szabadításomra,

Uram, siess segítségemre!

3 Szégyenüljenek meg és piruljanak,

akik az életemre törnek;

riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat,

akik bajomat kívánják!

4 Hátráljanak meg gyalázatosságukban,

akik azt mondják nekem: Hahaha!

5 Örüljenek és örvendezzenek benned

mindazok, akik téged keresnek!

Ezt mondják majd szüntelen,

akik szeretik szabadításodat:

Magasztaltassék Isten!

6 De én szegény és nyomorult vagyok,

siess hozzám, Istenem!

Te vagy, Uram, segítségem és szabadítóm,

ne késsél!