Zsoltárok könyve

Istent dicsérő ének

113 Dicsérjétek az Urat!

Dicsérjétek, Úrnak szolgái!

Dicsérjétek az Úr nevét!

2 Áldott legyen az Úr neve

mostantól fogva mindörökké!

3 Napkeltétől napnyugtáig

dicsőítsétek az Úr nevét!

4 Felséges az Úr minden nép fölött,

dicsősége túlhat az egeken.

5 Kicsoda hasonló az Úrhoz,

a mi Istenünkhöz,

aki a magasságban lakozik?

6 Aki magát megalázva tekint szét

mennyen és földön,

7 aki fölemeli a szegényt a porból,

és a szűkölködőt kivonja a sárból,

8 hogy a főemberek közé ültesse őket,

népe főemberei közé,

9 aki beülteti a meddőt a házba

mint magzatok boldog anyját.

Dicsérjétek az Urat!