Zsoltárok könyve

Isten örök uralma feletti öröm

93 Uralkodik az Úr, méltóságba öltözött.

Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára.

Megerősítette a mindenséget is,

hogy meg ne inogjon.

2 Ősidőktől fogva bizton áll királyi trónod,

öröktől fogva vagy te!

3 A folyóvizek, Uram,

a folyóvizek hangosan zúgnak,

a folyóvizek hullámokat vetnek.

4 A nagy vizek zúgásánál,

a tenger felséges morajlásánál

fenségesebb az Úr a magasságban.

5 Bizonyságaid igen biztosak,

házadat szentség ékesíti, Uram, örökre.