Zsoltárok könyve

Isten az igaz bíró

75 A karmesternek: a „Ne veszíts el” dallamára. Ászáf zsoltára.

2 Magasztalunk téged, Istenünk,

magasztalunk, mert közel van neved,

ezt hirdetik csodatetteid.

3 Ha kijelölöm az idejét,

én méltányosan ítélek.

4 Ha meginog a föld minden lakójával együtt,

én erősítem meg oszlopait. Szela

5 A kérkedőknek azt mondom:

„Ne kérkedjetek!”, a gonoszoknak pedig,

hogy „ne emeljetek szarvat!”.

6 Ne emeljétek magasra szarvatokat,

ne szóljatok megkeményedett nyakkal.

7 Mert nem keletről, nem nyugatról

és nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás,

8 hanem Isten a bíró,

aki az egyiket megalázza,

a másikat fölmagasztalja.

9 Mert pohár van az Úr kezében,

tele pezsgő, kevert borral.

Ha tölt belőle, ki kell inni,

még a seprőjét is ki kell hörpintenie

a föld minden gonosztevőjének.

10 Én pedig hirdetem ezt mindörökké,

és dicséretet énekelek Jákób Istenének.

11 A gonoszok szarvait mind letördelem,

az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.