Ézsaiás próféta könyve

A nép bűnbánata

64 Ó, bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál,

hogy megrendüljenek előtted a hegyek!

Ahogyan a tűz meggyújtja a rőzsét,

és fölforralja a tűz a vizet,*

úgy jelentsd ki nevedet ellenségeidnek,

hogy reszkessenek előtted a népek,

2 mint amikor rettenetes dolgokat cselekedtél,

amelyeket nem vártunk; leszálltál,

és a hegyek megrendültek előtted.

3 Kezdettől fogva soha

senkinek nem jutott a fülébe, sem nem hallott,

sem szemével nem látott más Istent kívüled,

aki így cselekszik azzal, aki őt várja.

4 Elébe mész annak, aki örvendezik,

és igazságosan cselekszik,

és rád gondol útjaidon.

Íme, haragra gerjedtél, mert vétkeztünk.

Régóta így vagyunk, bár megszabadulnánk!

5 Mindnyájan olyanok lettünk,

mint a tisztátalanok,

és minden igazságunk olyan,

mint a beszennyezett ruha.

Elhervadunk mindnyájan,

mint a fa lombja,

és álnokságaink, mint a szél,

elsöpörnek bennünket!

6 Nincs, aki segítségül hívná nevedet,

aki fölserkenne, és beléd kapaszkodna,

mert elrejtetted előlünk arcodat,

és álnokságaink miatt megolvasztottál minket.*

7 És most, Uram, Atyánk vagy te,

mi vagyunk az agyag, te pedig formálónk,

kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.

8 Ne haragudj túlságosan, Uram,

és ne emlékezz örökké álnokságainkra!

Íme, tekints ránk,

mindnyájan a te néped vagyunk.

9 Szent városaid pusztává lettek:

pusztasággá lett Sion,

Jeruzsálem pedig kietlenné.

10 Szentséges és ékes házadat,

ahol atyáink dicsértek téged,

tűz perzselte föl.

Minden elpusztult, amiben gyönyörködtünk.

11 Hát még ezután is

visszafogod magadat, Uram?

Hallgatsz, és így gyötörsz bennünket?