Ézsaiás próféta könyve

Egyiptom megtér az Úrhoz

19 Jövendölés Egyiptom ellen.

Íme, az Úr gyors felhőn nyargal,

és Egyiptomba megy.

Megremegnek előtte Egyiptom bálványai,

és az egyiptomiak szíve megolvad bensejükben.

2 Felbujtom

az egyik egyiptomit a másik egyiptomi ellen,

testvér testvér ellen,

minden ember a felebarátja ellen,

város város ellen

és tartomány tartomány ellen harcol.

3 Megfogyatkozik az egyiptomiak bátorsága,

és tanácsukat elnyelem,

ezért a bálványoktól, szemfényvesztőktől,

halottidézőktől és jövendőmondóktól

tudakozódnak.

4 Egy keménykezű úr kezébe

adom az egyiptomiakat,

egy kegyetlen király

uralkodik majd rajtuk

– mondja az Úr, a Seregek Ura.

5 Kiapad a tenger vize,

és a folyó kiszárad és elapad.

6 Büdösséget árasztanak a folyamok,

leapadnak és kiszáradnak Egyiptom folyói,

a nád és a sás lekókad.

7 A Nílus menti nádas a folyó torkolatánál

és a Nílus partjának minden veteménye

elszárad, elenyészik, és semmivé lesz.

8 Keseregnek a halászok,

és gyászolnak mind,

akik a folyóban horgászni szoktak;

búsulnak, akik hálót vetnek ki a víz színére.

9 Megszégyenülnek a tilolt len készítői

és a gyolcsszövők.*

10 Hatalmasaikat letörik,

és minden napszámosuk bánkódik lelkében.

11 Bizony bolondok Cóan fejedelmei,

a fáraó bölcs tanácsosai!

Esztelen tanácsot adnak.

Hogy mondhatjátok azt a fáraónak,

hogy bölcsek vagytok, régi királyok fiai?

12 Ugyan hol vannak bölcseid,

hogy megjelentsék neked, és tudják,

hogy mit végzett a Seregek Ura

Egyiptom felől?

13 Megbolondultak Cóan fejedelmei,

és megcsalták Nóf fejedelmeit.

Félrevezették Egyiptomot

törzseinek szegletkövei.

14 Mert az Úr a szédelgés lelkét

öntötte beléjük,

hogy tévútra vigyék Egyiptomot

minden dolgában,

úgy, ahogy a részeg tántorog okádéka fölött.

15 Nem lesz Egyiptomnak semmi dolga,

amelyet véghez vihetne a fő és a farok,

a pálmaág és a káka.

16 Azon a napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok: retteg és fél a Seregek Urának fölemelt kezétől, amelyet fölemel ellene. 17 Júda földje Egyiptom félelmére lesz: aki csak említi előtte, már fél a Seregek Urának végzésétől, amelyet felőle rendelt.

18 Azon a napon öt olyan város lesz Egyiptom földjén, amely kánaáni nyelven beszél, és a Seregek Urára esküszik. Az egyiket a „pusztulás városának” nevezik.

19 Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom földjének közepén és határán egy oszlop az Úrnak. 20 Ez jelül és bizonyságul lesz a Seregek Urának Egyiptom földjén. Ha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók miatt, küld nekik megmentőt és vezetőt, aki megszabadítja őket. 21 Megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és Egyiptom megismeri az Urat azon a napon; véresáldozattal és ételáldozattal szolgálják, fogadalmat tesznek az Úrnak, és teljesítik azt. 22 De ha megveri is az Úr Egyiptomot, miután megverte, meg is gyógyítja, és megtérnek az Úrhoz. Ő meghallgatja és meggyógyítja őket.

23 Azon a napon út vezet Egyiptomból Asszíriába, és Asszíria Egyiptomba megy, Egyiptom meg Asszíriába, és Egyiptom Asszíriával együtt az Urat tiszteli.

24 Azon a napon Izráel a harmadik lesz Egyiptom és Asszíria mellett, áldás lesz a föld közepén,

25 amelyet megáld a Seregek Ura e szavakkal: Áldott az én népem, Egyiptom, kezem munkája, Asszíria és örökségem, Izráel!