Ézsaiás próféta könyve

Az Úr szolgájának tiszte

61 Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam,

mert fölkent engem az Úr,

hogy örömhírt mondjak a szegényeknek.

Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket,

szabadulást hirdessek a foglyoknak

és föloldozást a megkötözötteknek.

2 Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét,

Istenünk bosszúállásának napját,

megvigasztaljak minden gyászolót.

3 Hogy segítsek Sion gyászolóin:

a hamu helyett koszorút adjak nekik,

öröm olaját a gyász helyett,

dicséret palástját a csüggedt lélek helyett,

hogy az igazság fáinak nevezzék őket,

az Úr ültetvényének, az ő dicsőségére!

4 Fölépítik az ősi romokat,

helyreállítják, ami régen elpusztult.

Újjáépítik az elhagyott városokat,

amelyek sok nemzedék óta pusztán állnak.

5 Idegenek állnak elő,

és legeltetik juhaitokat,

a jövevények fiai lesznek

szántóvetőitek és vincelléreitek.

6 Titeket pedig az Úr papjainak hívnak,

Istenünk szolgáinak neveznek.

A népek gazdagságát eszitek,

és az ő dicsőségükkel dicsekedtek.*

7 Gyalázatotok helyett

kétszeres részt kaptok,

és a szidalom helyett

örvendezni fognak örökségüknek.

Mert kétszeres részt birtokolnak földjükön,

és örömük örökkévaló lesz.

8 Mert én, az Úr szeretem a jogosságot,

és gyűlölöm a rablást és a gazságot.*

Megadom híven jutalmukat,

és örök szövetséget szerzek velük.

9 Ismerik majd utódaikat a nemzetek között

és ivadékaikat a népek között.

Akik látják őket, fölismerik,

hogy ők az Úrtól megáldott utódok.

10 Módfelett örvendezek az Úrban,

ujjong a lelkem Istenemben.

Mert az üdvösség ruhájába öltöztetett,

az igazság palástjával vett körül,

mint vőlegényt,

aki papi módon fölteszi fejdíszét,

és mint menyasszonyt, aki fölrakja ékszereit.

11 Mert miként a földből a növények kihajtanak,

és miként a kertben a vetemények kisarjadnak,

úgy sarjasztja ki az én Uram, az Úr

az igazságot és a dicséretet minden nép előtt.