Ézsaiás próféta könyve

A földkerekség romlása

24 Íme, az Úr megüresíti a földet és elpusztítja,

felforgatja a föld színét, és elszéleszti lakóit!

2 Olyan lesz a nép, mint a pap;

a szolga, mint az ura;

a szolgáló, mint úrnője;

a vevő, mint az eladó;

a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő;

a hitelező, mint az, akinek hitelez.

3 Teljesen kiürül a föld,

és teljesen kifosztottá lesz.

Az Úr mondta ezt a beszédet.

4 Gyászol és megfonnyad a föld,

elhervad és elsorvad a földkerekség,

elhervadnak a föld népének nagyjai.*

5 Beszennyezték a földet lakosai,

mert áthágták a törvényeket,

megszegték a rendelkezéseket,

megtörték az örök szövetséget.

6 Ezért átok emészti meg a földet,

és meglakolnak a rajta lakók.

Ezért megégnek a föld lakói,

csak kevés ember marad meg.

7 Gyászol a must, elhervad a szőlő,

és sóhajt minden vidám szívű.

8 Megszűnt a víg dobolás,

elcsöndesült az örvendezők zajongása,

a vidám citeraszó is megszűnt.

9 Nem isznak bort énekszó mellett,

keserű az ital az ivónak.

10 Rommá lett, elpusztult a város,

zárva van minden ház,

senki sem mehet be!

11 Az utcákon bor után kiáltanak,

minden örömnek bealkonyult,

a föld vigassága elköltözött.

12 A városból csak pusztaság maradt,

kapuját romba döntötték.

13 Mert úgy lesz a föld közepette,

a népek között,

mint amikor az olajfát verik,

vagy amikor szőlőt böngésznek

a szüret elmúltával.

14 Fölemelik hangjukat,

ujjonganak az Úr nagyságának,

kiáltoznak a tenger felől.

15 Ezért dicsérjétek az Urat keleten,

a tenger szigetein,

az Úrnak, Izráel Istenének nevét.

16 A föld széléről éneket hallottunk:

dicsőség az igaznak!

S én így szóltam: végem van,

végem van, jaj nekem!

Megcsalnak a csalók,

csalárdul cselekszenek a csalók.

17 Rettegés, verem és csapda vár rád,

földnek lakója!

18 Aki a rettegés hangja elől fut,

verembe esik,

és aki kijön a veremből,

azt megfogja a csapda.

Megnyílnak az egek csatornái,

és megrendülnek a föld alapjai.

19 Egészen összeomlik a föld,

teljesen összetörik a föld,

erős rengéssel reng a föld.

20 Inogva inog a föld, miként a részeg,

és düledezik, mint a kaliba,

ránehezedik bűne,

elesik, és nem kel föl többé!

21 Azon a napon megbünteti az Úr

a magasság seregét a magasságban

és a föld királyait a földön.

22 Összegyűjti őket egy gödörbe,

mint a foglyokat, tömlöcbe zárja őket,

és sok nap múlva megbünteti őket.

23 Elpirul a hold, és megszégyenül a nap,

mert a Seregek Ura uralkodik

a Sion hegyén és Jeruzsálemben,

és vénei előtt dicsőséges lesz.