Ézsaiás próféta könyve

Az Úr megáldja és megtartja népét

54 Ujjongj, te meddő, aki nem szültél,

hangos ujjongásban törj ki, aki nem vajúdtál,

mert többen vannak az elhagyottnak fiai

a férjnél levő asszony fiainál,

azt mondja az Úr.

2 Szélesítsd ki sátorhelyedet,

és feszítsd ki hajlékod sátorlapjait, ne kíméld!

Húzd meg köteleidet,

és erősítsd meg cövekjeidet!

3 Mert jobbra és balra is terjeszkedsz majd,

utódaid a népek örökébe lépnek,

és kihalt városokat fognak benépesíteni.

4 Ne félj, mert nem szégyenülsz meg,

ne pirulj, mert nem gyaláznak meg!

Ifjúságod szégyenéről is elfeledkezel,

és özvegységed gyalázatára

nem gondolsz többé.

5 Mert férjed a te Alkotód,

akinek Seregek Ura a neve.

Megváltód Izráel Szentje,

akit az egész föld Istenének hívnak.

6 Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt,

hív téged az Úr,

és mint megvetett ifjú asszonynak,

azt mondja Istened:

7 Egy rövid szempillantásra elhagytalak,

de most nagy irgalmassággal összegyűjtelek.

8 Haragom föllángolásában

egy pillanatra elrejtettem előled arcomat,

de most örök irgalommal könyörülök rajtad,

ezt mondja megváltó Urad.

9 Mert úgy lesz ez nekem, mint Nóé idejében.

Ahogyan megesküdtem akkor,

hogy özönvíz nem árasztja el többé a földet,

úgy esküszöm meg,

hogy többé nem haragszom rád,

és nem fenyítelek meg.

10 Mert a hegyek elmozdulhatnak,

és a halmok megrendülhetnek,

de hűségem nem távozik el tőled,

és békességem szövetsége nem rendül meg

– így szól könyörülő Urad.

11 Ó, te szegény, szélvésztől tépett,

vigasztalás nélkül való!

Íme, drágakövekbe ágyazom köveidet,

és zafírokra alapozlak.*

12 Rubinból készítem falad párkányzatát,*

kapuidat gránátkövekből,

és összes határodat drágakövekből.

13 Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek,

és nagy lesz fiaid békessége.

14 Az igazság által leszel erős.

Távol leszel a nyomorgatástól,

nincs mit félned tőle,

sem a rettegéstől,

mert nem közeledik hozzád.

15 Ha hevesen rád támadnak is,

nem tőlem lesz az.

Aki ellened támad, elesik veled szemben.

16 Íme, én teremtettem a kovácsot,

aki a parazsat éleszti,

és fegyvert készít mestersége szerint.

És én teremtettem a pusztítót is,

hogy pusztítson.

17 Egyetlen, ellened készült fegyver

sem lesz eredményes,

és megszégyenítesz minden nyelvet,

amely perbe száll veled.

Ez az öröksége az Úr szolgáinak

és az igazságuk, amely tőlem van

– így szól az Úr.