Ézsaiás próféta könyve

A Messiás békés országlása, a népek elhívása és Izráel összegyűjtése

11 Egy vesszőszál hajt ki Isai
törzsökéről,

és hajtás sarjad gyökereiből.

2 Az Úr lelke nyugszik rajta:

a bölcsesség és értelem lelke,

a tanács és hatalom lelke,

az Úr ismeretének és félelmének lelke.

3 És gyönyörködik az Úr félelmében,

és nem szeme látása szerint ítél,

és nem füle hallása szerint bíráskodik.

4 Igazságosan ítél a gyöngék dolgában,

és méltányosan bíráskodik

a föld szegényei fölött.

Megveri a földet szájának botjával,

és ajka leheletével megöli a hitetlent.

5 Derekát igazság fogja övezni,

csípőjét pedig hűség.

6 Akkor majd a farkas a báránnyal lakik,

a párduc a kecskegidával hever,

a borjú, az oroszlánkölyök

és a hízott marha együtt lesznek,

és egy kisgyermek őrzi azokat.

7 A tehén és a medve legelni fog,

kölykeik együtt hevernek,

az oroszlán pedig szalmát eszik,

mint az ökör.

8 A kisded a viperalyuknál játszadozik,

és az alig elválasztott gyermek

a mérgeskígyó lyuka felé nyújtogatja kezét.

9 Nem ártanak és nem pusztítanak

sehol szentségem hegyén,

mert tele lesz a föld az Úr ismeretével,

ahogyan a tengert víz borítja.

10 Azon a napon Isai gyökeréhez

jönnek majd a népek,

aki a népek zászlajaként áll,

és nyugalmának helye dicsőséges lesz.

11 Azon a napon az Úr

másodszor is kinyújtja kezét,

hogy megvegye népe maradékát,

amely megmaradt Asszíriából, Egyiptomból,

Pátrószból, Kúsból, Elámból,

Sineárból, Hamátból és a tenger szigeteiről.

12 Zászlót emel a népek előtt,

és összegyűjti Izráel elszéledt fiait,

egybegyűjti Júda szétszórt leányait

a föld négy széléről.

13 Megszűnik Efraim irigysége,

és kipusztulnak Júdából a gyűlölködők.

Efraim nem irigykedik Júdára,

és Júda sem támad többé Efraimra.

14 A filiszteusok határára repülnek,

nyugat felé,

és együtt ejtik zsákmányul kelet fiait.

Kinyújtják kezüket Edómra és Móábra,

nekik engedelmeskednek Ammón fiai.

15 Az Úr pedig kiszárítja

Egyiptom tengerének öblét,

és kezét fölemeli az Eufrátesz fölé

erős szárító széllel,

és hét ágra szabdalja,

hogy saruban lehet átkelni rajta.

16 És útja lesz népe maradékának,

az Asszíriából megmaradóknak,

amint Izráelnek volt,

mikor kijött Egyiptom földjéről.