Ézsaiás próféta könyve

A Messiás király országlása. Feddő szó Jeruzsálem asszonyainak

32 Íme, igazságosan uralkodik
a király,

és a fejedelmek törvényesen kormányoznak.

2 Mindegyik olyan lesz,

mint rejtek a szél ellen,

mint oltalom zivatar ellen,

mint patakok a száraz vidéken,

mint nagy kőszál árnyéka a szomjazó földön.

3 Nem lesz zárva többé a látók szeme,

és a hallók füle figyelni fog.

4 A hebehurgyák szíve fölfogja a tudományt,

és a dadogók nyelve gyorsan és világosan szól.

5 Nem nevezik többé a bolondot
nemesnek,

és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.

6 Mert a bolond csak bolondot beszél,

és szívében aljasságot forral,

hogy istentelenséget cselekedjék,

és tévelygést hirdessen az Úr ellen,

hogy az éhező lelkét éhen hagyja,

és a szomjazó italát elvegye.

7 A csalárdnak csalárdak az eszközei,

álnokságot tervel,

hogy hazug beszéddel

elveszítse az alázatosokat,

még ha a szegény igazat szólna is.

8 De a nemes lelkű nemes dolgokat tervel,

és meg is marad a nemes dolgok mellett.

9 Ti gondtalan asszonyok,

keljetek föl, halljátok szavam,

és ti, elbizakodott leányzók,

vegyétek fületekbe beszédemet!

10 Szűk esztendő múltán

megháborodtok, ti elbizakodottak,

mert véget ér a szüret,

és gyümölcsszedés sem lesz.

11 Reszkessetek, ti gondtalanok,

rettenjetek meg, ti elbizakodottak!

Vetkőzzetek mezítelenre,

és övezzétek föl ágyékotokat zsákruhával.

12 Verjétek melleteket a szép mezőkért,

a termő szőlőkért,

13 népem földjéért,

melyet tüske és tövis vert föl,

és az örvendező városért

és minden örömteli házért.

14 A paloták elhagyottak lesznek,

a város zaja elnémul,

a torony és bástya barlanggá lesz örökre,

ahol kedvére él a vadszamár,

és nyájak legelésznek.

15 Míg végül kiöntetik ránk

a lélek a magasból,

és a puszta termőfölddé lesz,

a termőföld pedig erdőnek látszik.

16 A pusztában jogosság lakik,

és igazság honol a termőföldeken.

17 Az igazság műve békesség,

és az igazság nyugalmat

és biztonságot munkál mindörökké.

18 Békés hajlékban fog lakni népem,

biztonságos sátrakban,

gondtalan nyugalomban.

19 De jégeső hull, és ledől az erdő,

és a város a mélybe süllyed!

20 Boldogok vagytok ti,

akik mindenütt víz mellett vethettek,

és szabadjára engedhetitek

az ökrök és szamarak lábát!