Ézsaiás próféta könyve

A fogságból megszabadultak hálaéneke

12 Így szólsz majd azon a napon:

Hálát adok neked, Uram,

mert jóllehet haragudtál rám,

de elfordult haragod,

és megvigasztaltál engem!

2 Íme, Isten az én szabadítóm!

Bízom és nem félek,

mert erősségem és énekem az Úr.

Az Úr szabadítómmá lett.

3 Örömmel merítek vizet

a szabadulás forrásából.

4 Így szóltok majd azon a napon:

Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok nevét,

hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait,

mondjátok, hogy nagy az ő neve!

5 Mondjatok éneket az Úrnak,

mert nagy dolgot cselekedett,

tudja meg ezt az egész föld!

6 Kiálts és örvendj, Sion lakója,

mert nagy közöttetek Izráel Szentje!