Ézsaiás próféta könyve

Egyiptom és Kús romlása

20 Abban az esztendőben, amikor Szargón asszír király küldetésé­ben Asdódba ment Tartán, és megostromolta és elfoglalta Asdódot, 2 abban az időben így szólt az Úr Ézsaiás, Ámóc fia által: Menj, és oldd le a gyászruhát derekadról, és húzd le sarudat a lábadról! Erre ő úgy is tett: ruha és saru nélkül járt.

3 Akkor ezt mondta az Úr: Ahogyan szolgám, Ézsaiás ruha és saru nélkül jár három esztendeig, mint intő jel és előkép Egyiptom és Kús számára, 4 úgy viszi el Asszíria királya Egyiptom foglyait és Kús foglyait, ifjakat és véneket ruha és saru nélkül és mezítelen alféllel, Egyiptom gyalázatára. 5 Akkor megrettennek és megszégyenülnek, akik Kúsban reménykedtek, és akik Egyiptommal dicsekedtek. 6 Azon a napon azt mondják e partvidék lakói: Íme, így járt reménységünk, akihez segítségért futottunk, hogy Asszíria királyától megszabaduljunk. Hát mi hogyan menekülhetnénk meg?