Ézsaiás próféta könyve

Intés Istenhez való ragaszkodásra

55 Mindenki, aki szomjazik, jöjjön e vizekhez!

Ti is, akiknek nincs pénzetek,

jöjjetek, vegyetek és egyetek!

Gyertek, vegyetek pénz nélkül,

ingyen bort és tejet!

2 Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér,

és fizetséget azért, ami nem elégíthet meg?

Hallgassatok, hallgassatok rám,

hogy jót egyetek,

és kövér falatokban gyönyörködjék a lelketek!

3 Fordítsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám!

Hallgassatok rám, hogy éljen a lelketek!

Örök szövetséget kötök veletek

Dávid iránt való változhatatlan hűségemért.

4 Íme, bizonyságul adtam őt a népeknek,

fejedelmül és parancsolóul a nemzeteknek.

5 Íme, olyan népet hívsz elő,

amelyet nem ismersz,

és olyan népek sietnek hozzád,

amelyek nem ismertek,

az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért,

aki megdicsőít téged.

6 Keressétek az Urat, amíg megtalálható,

hívjátok segítségül, amíg közel van!

7 Hagyja el a gonosz az útját,

és a bűnös ember a gondolatait!

Térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz,

és ő könyörül rajta,

mert ő bőkezű a megbocsátásban.

8 Mert az én gondolataim

nem a ti gondolataitok,

és a ti útjaitok nem az én útjaim,

így szól az Úr!

9 Mert amiképpen magasabbak

az egek a földnél,

akképpen magasabbak

az én útjaim a ti útjaitoknál

és az én gondolataim

a ti gondolataitoknál!

10 Mert ahogyan az eső és a hó

lehull az égből,

és nem tér oda vissza,

hanem megöntözi a földet,

termővé, gyümölcsözővé teszi azt,

és magot ad a magvetőnek

és kenyeret az éhezőnek,

11 úgy lesz az én beszédemmel is,

amely számból kijön.

Nem tér vissza hozzám üresen,

hanem megcselekszi, amit akarok,

és eredményes lesz ott, ahová küldtem.

12 Mert örömmel jöttök ki,

és békességben vezetlek benneteket.

A hegyek és halmok

ujjongva énekelnek előttetek,

és tapsol a mező minden fája.

13 A tövis helyén ciprus nő,

bogáncs helyett mirtusz.

Az Úr dicsőségére lesz ez örök jelül,

amelyet nem törölhetnek el.