Ézsaiás próféta könyve

Jövendölés Móáb ellen

15 Jövendölés Móáb ellen.

Bizony a pusztulás éjjelén

megsemmisül Ár-Móáb!

Bizony a pusztulás éjjelén

megsemmisül Kir-Móáb!

2 Fölmennek a templomba,

és Díbón a magaslatokra megy sírni,*

Nébó és Médeba miatt jajgat Móáb;

minden fej kopasz,

minden szakállat lenyírtak!

3 Utcáin gyászruhába öltöznek,

a háztetőkön és a terein

mindenki jajgat, és könnyet ont!

4 Hesbón és Elálé fölkiált,

hangjuk Jahacig hallatszik.

Ezért ordítanak Móáb fegyveresei,

és reszket a lelke.

5 Szívem kiált Móábért,

amelynek menekültjei Cóarig,

Eglat-Selisijjáig jutottak.

Sírva mennek föl a Lúhit-hágón,

és Hórónaim útján szívszaggatóan sírnak.

6 Nimrim vizei pusztasággá lesznek,

mert elszárad a pázsit, elhervad a fű,

és nem marad semmi zöld.

7 Ezért amit megmenthettek,

és amit felhalmoztak,

átviszik a Fűzfák patakján.

8 Mert jajveszékelés veszi körül

Móáb határát,

jajgatása Eglaimig és

Beér-Élimig hallatszik.

9 Bizony vérrel telnek meg Dimón vizei,

és újabb romlást hozok Dimónra:

oroszlánokat Móáb menekültjeire

és a föld maradékára.