Ézsaiás próféta könyve

A megbűnhődött nép megszabadul

27 Azon a napon megbünteti az Úr

kemény, nagy és erős kardjával

Leviátánt, a menekülő kígyót,

Leviátánt, a tekergő kígyót,

és megöli a sárkányt, amely a tengerben van.

2 Azon a napon énekeljetek

a színbort adó szőlőről!

3 Én, az Úr őrzöm azt

és szüntelenül öntözöm.

Éjjel-nappal őrzöm,

hogy senki se ártson neki.

4 Nem haragszom,

de ha tövis és gaz kerül elém,

csatára megyek ellene,

és lángra gyújtom az egészet.

5 Kapaszkodjon inkább erősségembe,

kössön békét velem, kössön békét velem!

6 Az eljövendő időben

meggyökerezik Jákób,

virágzik, virul Izráel,

és betöltik gyümölccsel a földkerekség színét.

7 Vajon úgy verte-e őt,

mint azt, aki őt verte?

Vagy úgy ölte meg őt,

ahogy azokat, akik őt gyilkolták?

8 Elűzte, elvetette, és perelt vele,

elsodorta erős szelével a keleti szél napján.*

9 Így tisztul meg Jákób vétkétől,

és éppen ez bűne elvételének gyümölcse,

hogy olyanná teszi az oltár minden kövét,

mint amilyenek a széttört mészkövek:

nem állnak többé a berkek

és a tömjénező oszlopok!

10 A megerősített város magányosan áll,

üres és elhagyott hely lesz, mint a puszta.

Ott legel a borjú, ott hever, és lerágja az ágait.

11 Ha elszáradnak gallyai, összetörik őket,

aztán jönnek az asszonyok, és elégetik.

Mivel esztelen ez a nép,

nem könyörül meg rajta Alkotója,

és nem kegyelmez neki Teremtője.

12 Azon a napon cséplést tart az Úr az Eufrátesz folyóvizétől Egyiptom patakjáig, és titeket, Izráel f­iai, egyenként szednek majd össze. 13 Azon a napon megfújják a nagy kürtöt, és visszatérnek, akik elvesztek Asszíria földjén, s akiket kiűztek Egyiptom földjére, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.