Ézsaiás próféta könyve

A jövendő dicsősége

4 Azon a napon az Úr sarjadéka

ékes és dicsőséges lesz,

és a föld gyümölcse

pompás és díszes lesz

Izráel maradékának.

2 Aki Sionban megmarad, és Jeruzsálemben életben marad, azt szentnek hívják, mindazokat, akik a jeruzsálemiek közül az élők közé vannak följegyezve. 3 Ha lemossa az Úr Sion leányainak undokságát, és tisztára mossa Jeruzsálem vérét az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, 4 akkor az Úr Sion hegyének minden helye és gyülekezete fölé nappal felhőt és ködöt, éjjel pedig fényesen lángoló tüzet teremt, mindezek fölött pedig dicsősége lesz az oltalom. 5 Sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, oltalom és rejtek szélvész és eső elől.