Ézsaiás próféta könyve

Isten megszabadított népének öröme

35 Örvend a kietlen, a puszta föld,

vigadozik a pusztaság,

és virul, mint az őszike.

2 Virulva virul, és ujjongva örvend.

A Libánon dicsőségét kapta,

Karmel és Sárón ékességét.

Meglátják az Úr dicsőségét,

Istenünk ékességét.

3 Erősítsétek a meglankadt kezeket,

és szilárdítsátok a tántorgó térdeket!

4 Mondjátok a remegő szívűeknek:

Legyetek erősek, ne féljetek!

Íme, Istenetek bosszúra jön,

Isten jön, aki megfizet,

és megszabadít titeket!

5 Akkor kinyílnak a vakok szemei,

és megnyílnak a süketek fülei.

6 Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas,

és ujjong a néma nyelve,

mert víz fakad a pusztában,

és patakok fakadnak a kietlenben.

7 Tóvá lesz a délibáb,

és a szomjú föld vizek forrásává.

Ahol a sakálok lakhelye volt,

fű, nád és káka terem.*

8 Kiépített út lesz ott, egy út,

amelyet szent útnak hívnak.

Nem jár rajta tisztátalan,

hiszen csak azoké ez,

akik ezen az úton járnak.

Az együgyűek sem tévednek el rajta.

9 Nem lesz ott oroszlán,

és a ragadozó vad nem megy rá,

nem is található ott ilyen,

hanem a megváltottak járnak rajta.

10 Hisz az Úr megváltottjai megtérnek,

és ujjongás közepette a Sionba jönnek.

Örök öröm lesz fejükön,

vigasságot és örömöt találnak,

és eltűnik a fájdalom és sóhaj.