Ézsaiás próféta könyve

Efraim, Damaszkusz és Asszíria romlása

17 Jövendölés Damaszkusz ellen.

Íme, Damaszkusz városa elpusztul,

és romhalmazzá lesz.

2 Aróér városait elhagyják,

és a nyájaké lesznek,

amelyek háborítatlanul fognak ott tanyázni.

3 Efraim erődítménye

és Damaszkusz királysága is eltűnik.

Arám maradéka úgy jár,

mint Izráel fiainak dicsősége

– ezt mondja a Seregek Ura.

4 Azon a napon

megfogyatkozik Jákób dicsősége,

és kövér húsa lesoványodik.

5 Úgy lesz, mint amikor

az arató összefogja a gabonát,

és karjával learatja a kalászokat;

olyan lesz, mint amikor

valaki kalászt szed a Refáim völgyében.

6 Csak böngésznivaló marad belőlük,

mint az olajfa megrázásakor:

két-három bogyó az ágak hegyén,

négy-öt a gyümölcsfa lombjai között

– így szól az Úr, Izráel Istene.

7 Azon a napon

Alkotójára tekint az ember,

és szeme Izráel Szentjére néz.

8 Nem tekint az oltárokra,

keze alkotására,

és nem néz azokra,

amiket ujjai csináltak,

a berkekre és a tömjénező oltárokra.

9 Azon a napon

erős városai olyanok lesznek,

mint az elhagyott erdő és a hegytető,

amelyeket elhagytak Izráel fiai előtt,

és pusztasággá lesznek.

10 Mert elfelejtkeztél szabadító Istenedről,

nem emlékeztél meg erős kőszáladról,

ezért ültetsz gyönyörűséges ültetvényeket,

és plántálsz idegen vesszőt beléjük.

11 Amely napon elülteted, körül is keríted,

és reggelre magod virágot hoz,

de nem lesz aratás sebeid

és gyógyíthatatlan fájdalmad napján!

12 Jaj, a sok nép mint zúg!

Úgy zúgnak, mint a tenger zúgása.

Háborognak a népek,

úgy háborognak, mint a hatalmas vizek!

13 Háborognak a népek,

mint sok víz háborgása,

de ha megdorgálja őket, messzire elfutnak.

Elsodródnak, mint polyva

a hegyeken a szél előtt

és mint pozdorja a forgószél előtt.

14 Este rémület száll rájuk,

és mielőtt megvirrad, nem lesznek.

Ez a jutalma pusztítóinknak,

és a sorsa kirablóinknak!