Ézsaiás próféta könyve

Ezékiás király betegsége és gyógyulása

38 Azokban a napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámóc fia, a próféta, és azt mondta neki: Ezt mondja az Úr: „Rendezd el házad ügyeit, mert meghalsz, nem gyógyulsz meg!” 2 Erre Ezékiás arccal a falnak fordult, és könyörgött az Úrhoz. 3 Ezt mondta: Ó, Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igaz­ságban és teljes szívvel, és azt tettem, ami kedves neked! És keservesen sírt Ezékiás. 4 Ekkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: 5 Menj el, és mondd ezt Ezékiásnak: „Így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet. Íme, még tizenöt esztendővel megtoldom életedet. 6 Megszabadítalak téged és e várost az asszíriai király kezéből, megoltamazom ezt a várost! 7 Ez lesz a jel számodra az Úrtól, hogy teljesíti az Úr, amit mondott: 8 Íme, tíz fokkal visszatérítem az árnyékot Áház napóráján azokon a fokokon, amelyeken a nap már áthaladt.* És visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.

9 Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor megbetegedett, de fölgyógyult betegségéből.

10 Azt gondoltam:

Hát életem közepén

kell alászállanom a Seol kapuihoz,

megfosztva többi évemtől?

11 Azt gondoltam:

nem látom már az Urat,

az Urat az élők földjén,

nem látok többé embert a világ lakói közül.

12 Porsátramat lebontják,

és elveszik tőlem, mint a pásztor sátrát.

Fölgöngyölöm életemet, mint a takács,

hiszen levágott a fonalról engem.

Reggeltől estig végzel velem!

13 Reggelig nyugton vártam,

de úgy összetörte minden csontomat,

mint az oroszlán.

Reggeltől estig végez velem!*

14 Csipogtam, mint a fecske meg a daru,

nyögtem, mint a galamb,

szemem a magasba meredt.

Uram, le vagyok sújtva, szabadíts meg!

15 Mit mondjak? Mert szólt hozzám,

és meg is tette, amit mondott!

Csendesen élem le éveimet

lelkem keserűsége miatt!*

16 Uram! Azáltal él minden,

és csak abban van lelkem élete,

hogy te meggyógyítasz és éltetsz engem!*

17 Íme, áldásul volt nekem a nagy keserűség,

és te szereteteddel kivontad lelkemet

a pusztulás verméből,

és hátad mögé vetetted minden bűnömet!

18 Mert nem a Seolban magasztalnak téged,

és nem a halottak dicsőítenek,

nem a sírverembe szállók

reménykednek hűségedben!

19 Aki él, csak aki él, az dicsőít téged,

mint ma én!

Az apák hirdetik fiaiknak hűségedet.*

20 Megszabadított engem az Úr,

ezért énekeljünk lantpengetéssel

életünk minden napján az Úr házában!

21 Akkor azt mondta Ézsaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meg­gyógyuljon. 22 Ekkor megkérdezte Ezékiás: Mi lesz a jele, hogy fölmegyek még az Úr házába?