Példabeszédek könyve

Két asszony képében a bölcsesség és az oktalanság hívogat

9 A bölcsesség megépítette házát,

és hét oszlopot faragott hozzá.

2 Levágta marháit, megfűszerezte borát,

és elkészítette asztalát.

3 Elbocsátotta leányait,

hogy hívogassanak a város magaslatain:

4 Aki tudatlan, térjen be!

Az értelem nélkül valóknak ezt mondja:

5 Jöjjetek, éljetek az én étkemmel,

és igyatok fűszeres boromból!

6 Hagyjátok el az ostobaságot,

és éljetek, járjatok az eszesség útján!

7 Aki meginti a csúfolót,

szégyent hoz magára,

és aki megfeddi a gonoszt,

szidalmat kap.

8 Ne fedd meg a csúfolódót,

hogy meg ne gyűlöljön téged.

Fedd meg a bölcset,

és szeret majd téged.

9 Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz;

tanítsd az igazat, és gyarapítja tudását.

10 A bölcsesség kezdete az Úr félelme,

és a Szentnek ismerete ad értelmet.

11 Mert általam sokasodnak meg napjaid,

és hosszabbodnak meg életed esztendei.

12 Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs.

Ha pedig csúfolódó vagy, magad vallod kárát.

13 Fecsegő asszony a balgaság,

bolond, és semmit sem tud.

14 Leült házának ajtajába,

a város magaslatain ül egy széken,

15 hogy így hívja az arra járókat,

akik egyenesen járnak útjukon:

16 „Aki együgyű, térjen ide!”;

és az esztelennek ezt mondja:

17 „A lopott víz édes,

és a titkon való étel gyönyörűséges!”

18 De nem tudják, hogy ott a halottak vannak,

és hogy a Seol mélyébe esnek meghívottjai.