Példabeszédek könyve

A kegyes ember szegénysége gazdagság. A bolondság, restség és csúfolódás kárt okoz

19 Jobb a feddhetetlenül élő szegény

a rossznyelvűnél, aki bolond.

2 Tudás nélkül nem jó egy léleknek sem,

és aki csak a lábával siet, hibázik.

3 Az ostobaság rossz útra téríti az embert,

szíve mégis az Úrra haragszik.

4 A gazdagság sok barátot szerez,

a szegénytől pedig eltávolodik a barátja.

5 A hamis tanú nem marad büntetlen,

és a hazugságokat mondó nem megy el szabadon.

6 Sokan hízelegnek a nemes lelkű embernek,

és az adakozónak mindenki barátja.

7 A szegényt minden testvére gyűlöli,

de még inkább eltávolodnak tőle a barátai;

szavaival unszolná őket, de eltűntek.*

8 Aki értelmet szerez, szereti az életét;

aki megőrzi az ismeretet, jót nyert.

9 Nem marad büntetlen a hamis tanú,

és elvész az, aki hazugságokat beszél.

10 Nem illik a bolondhoz a fényűzés,

még kevésbé illik a szolgának

uralkodni a fejedelmeken.

11 Az embert az értelme hosszútűrővé teszi,

és ékességére van, ha nem rója fel a vétket.

12 Mint ifjú oroszlán ordítása,

olyan a király haragja,

de mint harmat a füvön,

olyan a jóakarata.

13 A bolond fiú romlást hoz apjára;

és mint a szüntelen csepegés,

olyan az asszony zsémbelődése.

14 A ház és a vagyon atyai örökség,

de az Úrtól van az értelmes feleség.

15 A lustaság álomba merít,

és a lomha lélek megéhezik.

16 Aki megtartja a parancsolatot,

saját életét tartja meg,

de aki nem vigyáz az útjaira, meghal.

17 Az Úrnak ad kölcsön,

aki könyörül a szegényen,

és ő megfizet neki jótéteményéért.

18 Fenyítsd meg fiadat, míg van remény felőle,

de haragodban pusztulását ne akard.

19 A nagy haragú ember fizessen büntetést,

mert ha mentegeted, csak növeled haragját.*

20 Hallgass a tanácsra,

és fogadd meg az intést,

hogy végre bölcs légy.

21 Sok gondolat van az ember szívében,

de csak az Úr tanácsa áll meg.

22 Amit az embertől leginkább kívánnak,

az a jóság,

és jobb a szegény ember a hazugnál.

23 Az Úr félelme életre visz;

az ilyen elégedetten tölti az éjszakát,

és nem éri baj.

24 A lusta bemártja ugyan kezét a tálba,

de már a szájához nem viszi.

25 Ha megvered a csúfolódót,

az együgyű okul belőle;

ha megdorgálod az eszest,

felfogja annak értelmét.

26 Gyalázatos és szégyentelen fiú,

aki apjával erőszakoskodik, vagy anyját elűzi.

27 Fiam, ha nem hallgatsz a tanításra,

eltévelyedsz a bölcsesség igéjétől.

28 A semmirevaló tanú

csúfot űz a törvényből,

az istentelenek szája

csak úgy nyeli a gonoszságot.

29 A csúfolókat készen várja a büntetésük,

és a bolondok hátát várják az ütések.