Példabeszédek könyve

Emlékeztetés a szülői házban kapott intelmekre

4 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását,

és figyeljetek, hogy megérthessétek!

2 Jó tanulságot adok nektek,

ne hagyjátok el útmutatásomat!

3 Amikor még mint fiú atyámnál voltam,

gyenge és egyetlen gyermek anyám előtt,

4 tanított engem, és azt mondta nekem:

Szívedben őrizd beszédemet,

tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz.

5 Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet;

ne felejtkezz el szavaimról, és ne hajolj el azoktól.

6 Ne mellőzd azt, és majd megtart téged,

szeresd azt, és megőriz téged.

7 A bölcsesség kezdete ez:

tégy szert bölcsességre,

és minden szerzeményeden szerezz tudást.

8 Tartsd nagyra azt, és fölmagasztal téged;

tiszteletet hoz neked, ha magadhoz öleled.

9 A kedvesség koszorúját teszi fejedre,

igen szép, ékes koronát ad neked.

10 Hallgasd, fiam, és fogadd be beszédeimet,

így sokasodnak meg életed évei.

11 A bölcsességnek útjára tanítottalak,

igaz ösvényen vezettelek téged.

12 Jártodban semmi sem gátolja lépteidet,

és ha futsz, nem botlasz meg.

13 Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz,

ne hagyd el, hanem őrizd meg azt, mert az a te életed.

14 Ne lépj a hitetlenek útjára,

a gonoszok ösvényén ne járj!

15 Hagyd el azt, ne menj át rajta,

térj el tőle, és menj tovább!

16 Mert azok még aludni sem tudnak,

ha nem tehetnek rosszat;

és kimegy szemükből az álom,

ha mást romlásra nem juttathatnak.

17 Mert az istentelenség kenyerét eszik,

és az erőszakosság borát isszák.

18 Az igazak ösvénye pedig olyan,

mint a hajnal világossága,

mely minél tovább halad,

annál világosabb lesz a teljes délig.

19 Az istentelenek útja pedig olyan,

mint a homály;

nem tudják, miben botlanak meg.

20 Fiam, figyelj szavaimra,

fordítsd füledet beszédeimhez!

21 Ne téveszd szem elől,

tartsd meg ezeket az elmédben.

22 Mert élete ez azoknak, akik megnyerik,

és egész testüknek egészség.

23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,

mert abból indul ki minden élet.

24 Vesd el magadtól a száj hamisságát,

és az ajkak csalárdságát távolítsd el magadtól.

25 Szemed előre nézzen,

és egyenesen magad elé tekints.

26 Egyengesd lábad ösvényét,

hogy minden utadon állhatatos lehess.

27 Ne térj se jobbra, se balra;

fordítsd el lábadat a gonosztól.