Példabeszédek könyve

Ágúr beszéde

30 Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszédei. Prófécia, melyet ő Itiélnek, Itiélnek és Ukálnak mondott.*

2 Minden embernél tudatlanabb vagyok,

és nincs bennem emberi értelem.

3 Nem tanultam bölcsességet,

de a Szent tudományát ismerem.

4 Ki ment föl az égbe, és ki szállt le onnan?

Ki fogta össze markába a szelet?

Ki kötötte köntösébe a vizet?

Ki szabta meg a föld minden határát?

Tudod-e, mi a neve, és mi a fiának neve?

5 Istennek minden beszéde igen tiszta,

és pajzsa ő a hozzá folyamodóknak.

6 Ne tégy hozzá beszédéhez,

hogy meg ne feddjen téged,

és hazuggá ne légy.

7 Két dolgot kérek tőled,

mielőtt meghalok,

ne tagadd meg tőlem!

8 A hiábavaló és hazug beszédet

messze távolítsd tőlem.

Se szegénységet, se gazdagságot

ne adj nekem:

táplálj engem hozzám illő eledellel,

9 hogy megelégedve meg ne tagadjalak,

és azt ne mondjam: kicsoda az Úr?

Szegénységre se hagyj jutnom,

hogy ne lopjak,

és meg ne vessem Istenem nevét!

10 Ne rágalmazd a szolgát az ura előtt,

hogy meg ne átkozzon,

és bűnhődnöd ne kelljen.

11 Van olyan népség,

amelyik átkozza apját,

és anyját sem áldja.

12 Van olyan népség,

amely tisztának tartja magát,

pedig rútságából nem tisztult meg.

13 Van olyan népség,

amely kevély szemű,

és tekintetét magasra emeli!

14 Van olyan népség,

amelyiknek fogai fegyverek,

és amelynek zápfogai kések,

hogy fölfalják a szegényeket e földről,

és a szűkölködőket az emberek közül.

15 Két lánya van a piócának:

add ide, add ide!

Ez a három nem lakik jól,

sőt négyen nem mondják, hogy elég:

16 a sír és a meddő asszony,

a föld, mely nem telik meg vízzel,

és a tűz, amely sosem mondja: elég!

17 Aki kicsúfolja apját,

vagy megelégeli az anyja iránti engedelmességet,

annak szemét kivájják a völgyben lévő hollók,

és megeszik a sasfiókák.

18 E három megfoghatatlan előttem,

és e négy dolgot nem tudom:

19 a sas útját az égben,

a kígyó útját a kősziklán,

a hajó útját a mély tengeren

és a férfi útját a leánnyal.

20 Ilyen a parázna asszony útja:

eszik, azután megtörli száját, és azt mondja:

„Nem tettem semmi rosszat.”

21 Három dolog miatt rendül meg a föld,

és négyet nem szenvedhet el:

22 a szolgát, ha uralkodik, a bolondot,

mikor jóllakik kenyérrel,

23 a gyűlölt asszonyt, ha mégis férjhez megy,

és a szolgálót, ha asszonya örököse lesz.

24 Van négy apró állat a földön,

amelyek mégis nagyon bölcsek:

25 a hangyák népe erőtlen,

mégis megkeresik nyáron a maguk táplálékát;

26 a mormoták népe nem hatalmas,

mégis kősziklára építik házukat;

27 a sáskáknak nincs királyuk,

mégis mindnyájan szép rendben vonulnak ki;

28 a gyíkot kézzel megfoghatod,

mégis ott van a királyok palotáiban.

29 Hárman vannak, akik szépen járnak,

sőt négyen, akik jól haladnak:

30 az oroszlán, amely hatalmas a vadak között,

és nem fut el senki elől;

31 a harcra fölszerszámozott ló

vagy a kecskebak

és a serege élén álló király.*

32 Ha olyan bolond voltál,

hogy fölfuvalkodtál, vagy gonoszt terveztél,

tedd szádra a kezedet.

33 Mert aki tejet köpül, vajat csinál;

és aki erősen fújja ki az orrát,

vért hoz ki belőle;

aki pedig haragot szít,

az viszályt kelt.