Példabeszédek könyve

Szorgalmasan törekedj a bölcsességre, amely maga az istenfélelem és a helyes életvitel

2 Fiam! Ha megfogadod beszédeimet,

és parancsaimat magadba zárod;

2 ha füled figyel a bölcsességre,

és megértésre hajlik a szíved;

3 igen, ha bölcsességért kiáltasz,

és értelemért emeled föl szavad;

4 ha keresed azt, mint az ezüstöt,

és mint a kincseket kutatod,

5 akkor megérted az Úr félelmét,

és eljutsz Isten ismeretére.

6 Mert az Úr ad bölcsességet,

szájából ismeret és értelem származik.

7 Az igazaknak valóságos jót tartogat,

pajzsot a feddhetetlenül járóknak,

8 hogy megőrizze az igazság útjait,

és kegyeseinek útját megóvja.

9 Akkor majd megérted, mi az igazság, a törvény,

a becsületesség, és meglátod, hogy melyik a helyes út.

10 Mert bölcsesség hatol szívedbe,

és az ismeret gyönyörűséges lesz a lelkednek.

11 Megfontoltság őrködik fölötted,

értelem őriz téged,

12 hogy megmentsen a gonosz úttól

és a gonoszságot szóló emberektől,

13 akik elhagyják az egyenes utat,

hogy a sötétség útjain járjanak.

14 Akik örülnek, ha gonoszul cselekszenek,

vigadnak a gonosz álnokságokon.

15 Akiknek görbék az ösvényeik,

és gonoszak az útjaik.

16 A bölcsesség megszabadít a nem hozzád tartozó asszonytól,

a beszédével hízelkedő idegentől,

17 aki elhagyta ifjúságának férjét,

és Isten előtt kötött szövetségéről elfelejtkezett.

18 Mert a halálba hanyatlik a háza,

és ösvényei az élet nélkül valókhoz vezetnek.

19 Aki bemegy hozzá, nem tér vissza,

és nem talál rá az élet útjaira.

20 Ezért te a jók útján járj,

és az igazak ösvényeit kövesd!

21 Mert az igazak lakják a földet,

és a feddhetetlenek maradnak meg rajta.

22 A gonoszok pedig kivesznek a földről,

és a hitetlenül élőket kiszaggatják belőle.