Példabeszédek könyve

A bölcs és a bolond beszédről

17 Jobb a száraz falat, mellyel békesség jár,

mint a levágott jószággal teli ház,

melyben viszálykodás van.

2 Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún,

és részt kap az örökségből a testvérek között.

3 Az olvasztótégely az ezüstnek

és a kemence az aranynak;

a szívek vizsgálója pedig az Úr.

4 A gonosztevő hallgat az álnok ajkakra,

a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.

5 Aki megcsúfolja a szegényt,

gyalázza annak Teremtőjét.

Aki örül a szerencsétlenségnek,

az nem marad büntetlen.

6 Az öregek ékessége: az unokák,

és a fiak koronája: az atyák.

7 Nem illik a bolondhoz az ékes beszéd,

még kevésbé illik a hazug beszéd a tisztességeshez.

8 Bűvös kőnek tartja a megvesztegetést az, aki adja,

amellyel eredményt ér el, bármerre fordul is.

9 Elfedezi a vétket az, aki a szeretetet keresi,

aki viszont ismételten szóba hoz egy dolgot,

elszakítja egymástól a jóbarátokat is.

10 Jobban megdöbbenti a dorgálás

az értelmes embert,

mint száz botütés a bolondot.

11 Csak ellenkezést keres a gonosz,

ezért kegyetlen követet küldenek ellene.

12 Jobb egy kölykétől megfosztott

medvével találkozni,

mint egy bolonddal az ő bolondságában.

13 Aki rosszal fizet a jóért,

annak házát nem hagyja el a baj.

14 Olyan a háborúság kezdete,

mint amikor elszabadul az árvíz;

azért térj ki előle, mielőtt kitörne a viszálykodás.

15 Aki igaznak mondja a bűnöst,

és kárhoztatja az igazat:

mindkettőt egyaránt utálja az Úr.

16 Mire való a vételár a bolond kezében,

hogy bölcsességet szerezzen,

holott nincs is neki esze?

17 Minden időben szeret a barát,

de testvérré a nyomorúság idején válik.

18 Esztelen ember, aki kezet ad,

és kezességet vállal felebarátjáért.

19 A bűnt szereti az, aki a viszálykodást szereti,

és aki magasítja kapuját, a maga romlását keresi.

20 A romlott szívű embernek nem jó vége lesz,

és akinek csalárd nyelve van, nyomorúságba jut.

21 Aki bolondot szül,

szomorúságára lesz az annak,

nincs öröme a bolond apjának.

22 A vidám szív jó orvosságul szolgál,

a szomorú lélek azonban kiszárítja a csontokat.

23 Az istentelen elfogadja

a megvesztegető ajándékot,

hogy elfordítsa a törvényesség útját.

24 Az eszes ember arcáról

leolvasható a bölcsesség,

a bolond szeme pedig

a föld határáig kalandozik.

25 A bolond fiú búsulására van apjának

és keserűségére anyjának.

26 Nem helyes megbírságolni az igaz embert,

sem a tisztességest megverni igazságáért.

27 Az eszes ember visszafogja szavait,

és az értelmes ember higgadt lelkű.

28 Még a bolondot is bölcsnek ítélik, amikor hallgat,

és eszesnek, mikor bezárja ajkát.