Példabeszédek könyve

A házasságtörés tiltása. Intés a tiszta életre

5 Fiam, figyelj bölcsességemre,

fordítsd füledet értelmes beszédemre!

2 Maradj megfontolt,

és ajkad őrizze meg a tudományt.

3 Mert színméz csöpög

az idegen asszony ajkáról,

és szája simább az olajnál.

4 De végül keserű, mint az üröm,

éles, mint a kétélű tőr.

5 Lába a halálra visz,

léptei a sír felé tartanak.

6 Nem követi az élet útját,

ösvényei bizonytalanok lettek,

anélkül hogy észrevenné azt.

7 Most azért, fiaim, hallgassatok rám,

és ne térjetek el szám beszédeitől!

8 Tartsd távol tőle utadat,

és ne közelíts házának ajtajához,

9 hogy ne másoknak add ékességedet

és esztendeidet a kegyetlennek,

10 hogy ne az idegenek teljenek be javaiddal,

és keresményed ne jusson másnak a házába.

11 Különben nyögnöd kell életed végén,

amikor megemésztődik húsod és tested,

12 és azt kell majd mondanod:

Hogyan is gyűlölhettem az erkölcsi tanítást,

és hogyan utálhatta szívem a fenyítést?!

13 Nem hallgattam vezetőim szavára,

és nem fordítottam fülemet tanítóim felé!

14 Kis híja volt, hogy minden gonoszságba belemerüljek,

noha a gyülekezet közepében voltam!

15 Saját kutadból igyál vizet;

és saját forrásod közepéből folyóvizet!

16 Kifolyjanak-e forrásaid,

az utcákra áradjanak-e vízfolyásaid?

17 Egyedül tieid legyenek,

és kívüled senki máséi.

18 Legyen áldott a forrásod,

és örvendezz ifjúságod feleségének.

19 Szerelmes szarvasünő és kedves zerge ő,

keblei elégítsenek meg téged minden időben,

és az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

20 Miért keresnél gyönyört, fiam, egy paráznánál,

és miért ölelnéd egy idegen keblét?

21 Mert az Úr szeme előtt van minden ember útja,

és minden ösvényüket ő egyengeti.

22 Tulajdon álnokságai fogják meg az istentelent,

és saját bűnének kötelei kötözik meg őt.

23 Meghal az ilyen fenyítés híján,

és sok bolondsága miatt támolyog.