Példabeszédek könyve

A bölcs és a bolond ember életútja

11 A hamis mérték utálatos az Úr
szemében,

de a hiteles mérték kedves neki.

2 Ha föllép a kevélység, a gyalázat is megjelenik,

az alázatosaknál pedig bölcsesség van.

3 Az igazakat feddhetetlenségük vezeti,

de a hitetleneket elpusztítja gonoszságuk.

4 Nem használ a vagyon a harag idején,

de az igazság kiragad a halálból.

5 A feddhetetlennek útját igazsága igazgatja,

de önnön istentelenségébe bukik bele a bűnös.

6 Az igazakat megszabadítja igazságuk,

a hitetleneket pedig foglyul ejti saját kívánságuk.

7 Mikor meghal a gonosz, elvész a reménysége,

az istentelenek várakozása is elvész.

8 Az igaz megszabadul a nyomorúságból,

helyette az istentelen esik bele.

9 Szájával rontja meg a képmutató a felebarátját,

de az igazakat tudásuk megmenti.

10 Az igazak javán örül a város,

és amikor az istentelenek elvesznek, örvendezés van.

11 Az igazak áldása által gyarapodik a város,

az istentelenek szája pedig romlására van annak.

12 A bolond lenézi felebarátját,

az eszes férfi azonban hallgat.

13 A rágalmazó elárulja a titkot,

de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.

14 Ahol nincs vezetés, elvész a nép,

a sok tanácsadó pedig győzelemre visz.

15 Teljesen rosszul jár,

aki kezeskedik egy idegenért,

de aki gyűlöli a kezességet,

biztonságban van.

16 A kedves asszony

megőrzi a tisztességét,

a hatalmaskodók pedig

a gazdagságukhoz ragaszkodnak.

17 Magával tesz jót a kegyes férfi,

a kegyetlen pedig saját testének okoz fájdalmat.

18 Az istentelen hamis jövedelmet szerez,

az igazságszerzőnek pedig valóságos a jutalma.

19 Aki kitart az igazságban, az életre jut,

aki pedig a gonoszt követi,

az a vesztére teszi azt.

20 Utálatosak az Úr szemében az álnok szívűek,

de kedvesek számára, akik feddhetetlenül járnak.

21 Kézadással erősítem,

hogy nem marad büntetlenül a gonosz,

az igazak utódai azonban megszabadulnak.

22 Mint a disznó orrában az aranyperec,

olyan a szép asszony, akinek nincs okossága.

23 Az igazak csak jót kívánnak,

az istentelenek viszont haragra számíthatnak.

24 Van olyan, aki bőven adakozik,

és annál inkább gazdagodik,

és van olyan, aki visszatartja a járandóságot,

mégis nagyon szűkölködik.

25 A mással jót tevő ember bővelkedik,

és aki mást felüdít, maga is felüdül.

26 Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja,

annak fején viszont áldás van,

aki áruba bocsátja.

27 Aki jóra igyekszik, jóakaratot szerez,

de aki gonoszt forral, magára vonja azt.

28 Aki gazdagságában bízik, elbukik,

de az igazak kivirágoznak, mint a fa ága.

29 Aki saját házára hoz romlást,

annak szél lesz az öröksége,

és a bolond szolgál a bölcs elméjűnek.

30 Az igazak gyümölcse élet fája,

és lelkeket nyer meg a bölcs.

31 Íme, az igaz elnyeri jutalmát e földön,

de mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!

32 Aki szereti a dorgálást,

az szereti a tudást,

aki pedig gyűlöli a fenyítést, az ostoba.