Példabeszédek könyve

Intés Istenbe vetett bizalomra. Az igazi bölcsesség dicsérete. Isten világot teremtő bölcsessége. Intés felebaráti szeretetre

3 Fiam, ne felejtsd el tanításomat,

és parancsolataimat őrizze meg szíved.

2 Mert hosszú napokat, hosszú életet

és békességet hoznak azok neked.

3 Az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged!

Kösd azokat a nyakadba, írd azokat szíved táblájára,

4 így nyersz kedvességet és jóindulatot

Isten és az emberek szemében.

5 Bízz az Úrban teljes szívedből,

és ne a magad értelmére támaszkodj!

6 Minden utadon őrá gondolj,

akkor ő igazgatni fogja útjaidat.

7 Ne tartsd bölcsnek magadat;

féld az Urat, és kerüld a rosszat!

8 Egészség lesz ez testednek

és megújulás csontjaidnak.

9 Tiszteld az Urat a vagyonodból,

egész jövedelmed zsengéjéből!

10 Így majd bőven megtelnek csűrjeid,

és must árad sajtód vályúiból.

11 Az Úrnak fenyítését, fiam, ne vesd meg,

és dorgálását meg ne utáld!

12 Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja,

úgy, mint az apa a fiát, akit kedvel.

13 Boldog ember az, aki meglelte a bölcsességet,

és az az ember, aki értelemre tesz szert.

14 Jobb ezt megszerezni, mint az ezüstöt,

és nagyobb a jövedelme, mint a színaranynak.

15 Drágább ez a gyöngynél,

és semmi sem hasonlítható hozzá, amire vágyol.

16 Hosszú élet van jobbjában,

baljában pedig gazdagság és tisztesség.

17 Útjai gyönyörűséges utak,

és minden ösvénye békesség.

18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják,

és akik erre támaszkodnak, boldogok!

19 Az Úr bölcsességgel alapozta meg a földet,

értelemmel erősítette meg az eget.

20 Tudása által szakadt föl a mélység,

és csepegnek harmatot a felhők.

21 Fiam, ne téveszd ezeket szem elől,

tartsd magadat az igazi bölcsességhez és megfontoltsághoz!

22 Élet lesz ez lelkednek,

ez ékesíti nyakadat.

23 Akkor bátran járod utadat,

és nem ütöd meg a lábadat.

24 Mikor lefekszel, nem rettegsz,

hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz az álmod.

25 Nem kell félned a hirtelen ijedségtől

és a gonoszok pusztításától, ha jönnének.

26 Mert az Úr lesz a bizodalmad,

és ő megőrzi lábadat a csapdától.

27 Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet,

ha hatalmadban van annak megtétele.

28 Ne mondd felebarátodnak:

„Menj el, később térj vissza, holnap adok”,

noha megvan neked, amit kér.

29 Ne forralj gonoszt felebarátod ellen,

aki gyanútlanul él melletted.

30 Ne pörölj egy emberrel sem ok nélkül,

ha nem illetett gonosszal téged.

31 Ne irigykedj az erőszakos emberre,

és egyetlen útját se válaszd.

32 Mert utálja az Úr az engedetlent,

de az igazakkal meghitt közösségben van.

33 Az Úr átka van a gonoszok házán,

de az igazak lakhelyét megáldja.

34 Aki csúfolódik, azt megcsúfolja,

de a szelídeknek kegyelmet ad.

35 A bölcsek tisztességet örökölnek,

a bolondok pedig gyalázatot aratnak.