Példabeszédek könyve

A hírnév megszerzéséről és elvesztéséről

22 Kívánatosabb a jó hírnév

a nagy gazdagságnál;

jobb a kedvesség

az ezüstnél és aranynál.

2 A gazdag és szegény összetalálkozik:

mindkettőt az Úr alkotta.

3 Az eszes észreveszi a veszélyt,

és elrejtőzik,

a bolondok pedig nekimennek,

és kudarcot vallanak.

4 Az alázatosság és az Úr félelmének bére

a gazdagság, a tisztesség és az élet.

5 Tövisek és kelepcék vannak a gonosz útján,

aki vigyáz lelkére, messze elkerüli őket.

6 Tanítsd a gyermeket, mely úton járjon:

még ha megöregszik,

akkor sem távolodik el attól.

7 A gazdag uralkodik a szegényeken,

és aki kölcsönt vesz, szolgája a kölcsönadónak.

8 Aki álnokságot vet, nyomorúságot arat,

és összetörik haragjának botja.

9 Az irgalmas szemű ember áldásban részesül,

mert adott kenyeréből a szegénynek.

10 Űzd el a csúfolódót,

és elmegy vele a viszály is,

megszűnik a veszekedés és a gyalázkodás.

11 Aki szereti a szív tisztaságát,

és beszéde kedves,

annak barátja a király.

12 Az Úr szeme megőrzi a tudást,

a hűtlenek beszédét azonban felforgatja.

13 Azt mondja a lusta:

Oroszlán van odakinn az utca közepén,

és megöl engem!

14 Mély verem az idegen asszony szája:

beleesik az, akire haragszik az Úr.

15 A gyermek szívéhez

oda van kötve a bolondság,

de a fenyítés vesszeje messze elűzi azt tőle.

16 Aki elnyomja a szegényt,

hogy gyarapítsa vagyonát,

és aki a gazdagnak ad,

az végül szűkölködni fog.

17 Fordítsd ide a füledet,

hallgasd a bölcsek beszédét,

és vedd szívedre tudományomat.

18 Mert gyönyörűséges az,

ha megőrzöd azokat szívedben,

hogy mindenkor ajkadon legyenek!

19 Az Úrban legyen bizodalmad:

erre tanítottalak ma téged, igen, téged.

20 Nem írtam-e neked

hasznos tanácsokat és tanulságokat?

21 Hogy tudtodra adjam:

ez valóban az igazság beszéde,

és hogy igaz beszédet vigyél válaszul

azoknak, akik küldtek.

22 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő,

és ne tedd tönkre a nyomorultat a kapuban.

23 Mert az Úr tartja kézben ügyüket,

és megrablójuk életét elragadja.

24 Ne tarts barátságot a haragos lelkűvel,

és ne járj együtt az indulatossal,

25 hogy el ne tanuld útjait,

és tőrt ne vess saját magadnak!

26 Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak,

és adósságért kezességet vállalnak.

27 Miért vegyék el az ágyat alólad,

ha nincs miből megadnod tartozásukat?

28 Ne mozdítsd el a régi határt,

amelyet eleid állítottak.

29 Láttál-e a dolgát szorgalmasan végző embert?

A királyok előtt fog állni az,

nem marad az alacsony rangúak között.