Példabeszédek könyve

16 Az emberé a szív gondolata,

de az Úrtól van a nyelv felelete.

2 Minden útja tiszta az embernek a maga szemében,

de az Úr a lelkeket vizsgálja.

3 Bízzad az Úrra dolgaidat,

és teljesülnek szándékaid!

4 Mindent rendeltetése szerint alkotott az Úr,

az istentelent is az ítélet napjára.

5 Utálatos az Úr előtt mind, aki szívé­ben fölfuvalkodott;

kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen.

6 Könyörület és hűség törli el a bűnt,

és az Úr félelme távol tart a gonosztól.

7 Akinek útjaira jóindulattal tekint az Úr,

annak még az ellenségeit is a jóakaróivá teszi.

8 Jobb az igazság útján szerzett kevés,

mint a hamissággal szerzett gazdag jövedelem.

9 Az ember elméje terveli ki útját,

de az Úr igazgatja annak járását.

10 Kinyilatkoztatást mond a király ajka,

az ítélethozatalkor se szóljon hamisságot a szája.

11 Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő,

az ő műve minden mérősúly.

12 Irtózzanak a királyok a gonosz cselekedetektől,

mert csak az igazság erősíti meg a trónt.

13 Kedves a királyoknak az igaz beszéd,

és szereti a király az igazmondót.

14 A király fölgerjedt haragja a halál követe,

de a bölcs férfi lecsillapítja azt.

15 A király arcának ragyogásában élet van,

jóakarata olyan, mint a tavaszi eső fellege.

16 Bölcsességet szerezni mennyivel jobb az aranynál,

és eszességet szerezni mennyivel kívánatosabb az ezüstnél!

17 Az igazak útja elkerüli a gonoszt,

és aki figyel a maga útjára, az megtartja életét.

18 Kevélység jár az összeomlás előtt

és a bukás előtt fölfuvalkodottság.

19 Jobb szelíd lélekkel az alázatosak között lenni,

mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.

20 Aki jól meggondol minden dolgot, jót nyer,

és aki bízik az Úrban, ó, mily boldog az!

21 Aki bölcs a szívében, azt értelmesnek hívják,

és a kellemes beszéd növeli a tudást.

22 Élet forrása az értelem annak, akinek van,

de a bolondok büntetése bolondság.

23 A bölcs szívű értelmesen igazgatja száját,

és ajkaival is gyarapítja a tudást.

24 Lépes méz a gyönyörűséges beszéd,

édes a léleknek, meggyógyítja a csontokat.

25 Van olyan út, amely igaznak tűnik az ember szemében,

de végül a halálba visz.

26 A munkásnak javára szolgál az éhsége,

mert szája sürgeti őt.

27 A haszontalan ember gonoszul áskálódik,

és az ajkán perzselő tűz van.

28 A gonosz ember viszályt szít,

a pletykálkodó pedig elválasztja a barátokat is.

29 Az erőszakos ember becsapja felebarátját,

és nem jó útra viszi őt.

30 Aki behunyja szemét,

azért teszi, hogy álnokságot tervezzen,

aki összeszorítja ajkát,

véghez is viszi a gonoszságot.

31 Igen ékes korona az ősz haj,

az igazság útján található.

32 Jobb a hosszútűrő az erősnél,

és aki uralkodik az indulatain annál,

aki várost hódít.

33 Az ember sorsot vet az ölében,

de az Úrtól van minden döntés.