Példabeszédek könyve

A bölcsesség gyümölcse igazság

10 Salamon bölcs mondásai.

A bölcs fiú megörvendezteti apját,

a bolond fiú pedig szomorúság anyjának.

2 Nem használnak a gonoszul szerzett kincsek,

az igazság pedig megszabadít a haláltól.

3 Az Úr nem hagyja éhezni az igazak lelkét,

az istentelenek kívánságát pedig elveti.

4 Szegénnyé lesz, aki rest kézzel cselekszik,

a szorgalmas kéz azonban gazdaggá tesz.

5 Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú,

aki álomba merül az aratás idején,

az szégyellni való fiú.

6 Áldás van az igazak fején,

az istentelenek szája pedig erőszakot takargat.

7 Az igaznak emlékezete áldott,

a hamisak neve pedig semmivé lesz.

8 A bölcs szívű megfogadja a parancsolatokat,

a bolond ajkú pedig elveszíti magát.

9 Aki feddhetetlenül jár, az biztonságban élhet,

de aki görbe útra tér, azt rajtakapják.

10 Aki kacsingat szemével, az bántalmat okoz,

és a bolond ajkú elbukik.

11 Élet forrása az igaz ember szája,

az istentelenek szája azonban erőszakot takargat.

12 A gyűlölet versengést szerez,

de minden vétket elfedez a szeretet.

13 Az eszesek ajkán bölcsesség található,

a bolond hátának viszont vessző való.

14 A bölcsekben tudomány rejlik,

a bolondok szája pedig gyors romlást okoz.

15 A gazdagnak a vagyona az ő erődítménye,

a szűkölködőnek a szegénysége az ő romlása.

16 Az igaz ember keresménye életre,

az istentelennek jövedelme bűnre van.

17 Az élet útján jár, aki hallgat a feddésre,

a fenyítést semmibe vevő pedig tévelyeg.

18 Aki gyűlöletet rejteget, az hazug ajkú;

és aki rágalmat terjeszt, az bolond.

19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek;

aki pedig megtartóztatja ajkát, az értelmes.

20 Színezüst az igaz nyelve;

a gonoszok szíve viszont keveset ér.

21 Az igaznak ajka sokakat pásztorol;

a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg.

22 Az Úr áldása meggazdagít;

és nem jár vele bánat.

23 Ahogy a bolondnak kedvére való időtöltés a bűn cselekvése,

úgy az eszes férfinak a bölcs tettek.

24 Amitől retteg az istentelen, az esik meg vele,

amit pedig az igazak kívánnak, megtörténik.

25 Amint a forgószél ráfuvall,

már oda is van az istentelen,

az igaznak pedig örökkévaló alapja van.

26 Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek,

olyan a rest azoknak, akik megbízták valamivel.

27 A Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat,

az istentelennek pedig megrövidülnek az évei.

28 Az igazak reménysége öröm,

az istentelenek várakozása pedig semmibe vész.

29 A feddhetetlennek erősség az Úr útja,

de romlás az a hamisságot cselekvőnek.

30 Az igaz soha nem lesz kimozdítva,

de az istentelenek nem lakják sokáig a földet.

31 Az igaznak szája bölcsességet áraszt,

a gonosz nyelvet pedig kivágják.

32 Az igaz ajka tudja, mi a kedves,

az istentelenek szája pedig gonoszságot szól.