Példabeszédek könyve

Intés türelemre és békességre

24 Ne irigyeld a gonosztevőket,

ne is kívánj velük lenni.

2 Mert pusztításon gondolkodik a szívük,

és bántó szót szól az ajkuk.

3 Bölcsesség által épül a ház,

és az értelem erősíti meg azt.

4 Tudás által telnek meg a kamrák

mindenféle drága és értékes javakkal.

5 A bölcs férfi erős,

és a tudós ember nagy erejű.

6 Okos vezetéssel nyerhetsz háborút,

és a győzelemhez hozzásegít a sok tanácsadó.

7 Magas a bolondnak a bölcsesség,

a kapuban nem nyitja ki száját.

8 Aki azon gondolkodik,

hogy gonoszt cselekedjék,

azt cselszövőnek hívják.

9 A balga dolgok fontolgatása bűn,

és az emberek utálják a rágalmazót.

10 Ha lágyan viselted magad

a nyomorúság idején,

kevéske az erőd.

11 Mentsd meg azokat,

akiket a halálra visznek,

és tartsd vissza azokat,

akik a vesztőhelyre tántorognak.

12 Ha azt mondanád:

„Íme, nem tudtunk erről”,

aki a szíveket vizsgálja, az ismer,

és aki a lelkedet őrzi, tudja,

és megfizet mindenkinek

cselekedetei szerint.

13 Egyél mézet, fiam, mert jó az,

és a színméz édes az ínyednek.

14 Ilyen a bölcsesség lelkednek:

ha megtalálod, akkor lesz jövendőd,

és reménységed nem vész el.

15 Ne leselkedjél, ó, istentelen,

az igaz háza ellen,

ne pusztítsd el nyugvóhelyét!

16 Mert ha hétszer elesik is az igaz,

akkor is fölkel,

az istentelenek pedig

egy nyavalyájuk miatt is elvesznek.

17 Ne örülj, amikor ellenséged elesik,

és ne vigadjon szíved, amikor megbotlik,

18 nehogy az Úr meglássa és rosszallja,

és elfordítsa haragját róla.

19 Ne bosszankodjál a gonosztevők miatt,

és ne irigykedjél az istentelenekre.

20 Mert nem lesz jó vége a gonosznak,

és az istentelenek lámpása kialszik.

21 Féljed, fiam, az Urat és a királyt,

ne kerülj a pártütők közé.

22 Mert hirtelen nyomorúság éri őket,

és ki tudja, e kettőtől

milyen büntetés vár rájuk.

23 Ezek is a bölcsek szavai.

Nem jó személyválogatónak lenni az ítéletben.

24 Aki azt mondja az istentelennek:

„Igaz vagy”, azt átkozzák a népek

és megutálják a nemzetek.

25 Akik pedig megbüntetik a bűnöst,

azoknak javára válik ez, és áldás száll rájuk!

26 Ajkakat csókolgat az,

aki igaz beszédekkel felel.

27 Intézd el kinti tennivalóidat,

és végezd el munkádat a mezőn,

azután építsd házadat.

28 Ne tanúskodj ok nélkül felebarátod ellen,

ne ámíts senkit ajkaddal!

29 Ne mondd ezt: ahogy ő tett velem,

én is úgy teszek vele,

megfizetek mindenkinek cselekedete szerint.

30 Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett,

és az esztelen szőlője mellett,

31 és íme, mindenütt fölverte a tövis,

színét elfedte a gyom, és kőkerítése leomlott.

32 Mikor ezt láttam, elgondolkodtam,

és erre nézve ezt a tanulságot vontam le:

33 egy kis álom, egy kis szunnyadás,

egy kis összetett kézzel heverés,

34 és így jön el szegénységed,

mint az útonálló,

és ínséged,

mint a felvértezett férfi.