Példabeszédek könyve

A tisztesség és a bölcsesség jutalma

25 Még ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze.

2 Isten dicsősége az,

hogy a dolgokat elrejti,

a királyok tisztessége pedig,

hogy a dolgokat kikutatják.

3 Az ég magassága, a föld mélysége

és a királyok szíve kikutathatatlan.

4 Távolítsd el az ezüstből a salakot,

és edényt készít belőle az ötvös.

5 Távolítsd el a bűnöst a király elől,

és igazsággal erősödik meg az ő trónja.

6 Ne dicsekedj a király előtt,

és ne állj a nagyok helyére.

7 Mert jobb, ha azt mondják neked:

„Jöjj, kerülj följebb!”,

mint ha megaláznak egy előkelőbb előtt.

8 Amit megláttál, ne vidd hirtelen perre,

hogy végül ne kelljen kérdezned,

mit is cselekedjél, ha megszégyenít felebarátod.

9 Peres ügyedet intézd el felebarátoddal,

de másnak a titkát ne fedd föl,

10 hogy ne gyalázzon téged, aki hallja,

mert akkor rágalmadat nem vonhatod vissza.

11 Mint az aranyalma ezüsttányéron,

olyan a helyén mondott ige.

12 Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer,

olyan a bölcs intés a szófogadó fülnek.

13 Mint a havas hideg aratás idején,

olyan a hű követ azoknak, akik elküldték,

mert megvidámítja urai lelkét.

14 Mint a felhő és szél,

melyekben nincs eső,

olyan az az ember,

aki hamis ajándékkal kérkedik.

15 Türelemmel a fejedelmet is

ki lehet engesztelni,

és a szelíd beszéd megtöri a csontot.

16 Ha mézet találsz, egyél, amennyi jólesik,

de sokat ne egyél, nehogy kihányd.

17 Ritkán tedd lábadat felebarátod házába,

hogy torkig ne legyen veled,

és meg ne gyűlöljön.

18 Pöröly, kard és éles nyíl az olyan ember,

aki hamisan tanúskodik felebarátja ellen.

19 Mint a rossz fog és roskatag láb,

olyan a hitetlenekbe vetett bizalom

a nyomorúság idején.

20 Mint aki leveti ruháját hideg időben,

és mint az ecet lúggal keverve,

olyan, aki dalol a bánatos szívű ember előtt.*

21 Ha éhezik, aki gyűlöl téged,

adj neki kenyeret,

és ha szomjazik, adj neki vizet.

22 Mert parazsat gyűjtesz fejére,

és az Úr megfizet neked.

23 Az északi szél esőt szül,

a suttogó nyelv pedig haragos ábrázatot.

24 Jobb a háztető ormán lakni,

mint egy házban egy házsártos asszonnyal.

25 Mint a hideg víz a megfáradt embernek,

olyan a messze földről kapott jó hír.

26 Mint a fölkavart forrás és a megromlott kút,

olyan az igaz, aki meginog a gonosz előtt.

27 Túl sok mézet enni nem jó,

a magunk dicsőségét keresni sem dicsőség.*

28 Mint a romos és bekerítetlen város,

olyan az az ember, akinek nincsen önuralma.