Példabeszédek könyve

Intés a könnyelműség és a restség elkerülésére. Mit gyűlöl az Úr? A házasságtörés gyalázatos bűn

6 Fiam! Ha kezes lettél barátodért,

kezedet adtad, és elkötelezted magadat másért:

2 szád beszéde által estél tőrbe,

szád beszéde fogott meg téged.

3 Ezt tedd hát, fiam, hogy kimentsd magadat,

mert felebarátod kezébe jutottál:

eredj, alázd meg magadat,

és ostromold felebarátodat.

4 Még álmot se engedj szemednek

és szunnyadást szempilládnak.

5 Szabadítsd ki magadat,

mint gazella a vadász kezéből,

és mint madár a madarász kezéből.

6 Eredj a hangyához, te rest,

figyeld meg útjait, és légy bölcs!

7 Bár nincs vezére,

elöljárója vagy ura,

8 nyáron mégis megszerzi kenyerét,

aratáskor összegyűjti eledelét.

9 Ó, te rest, meddig fekszel?

Mikor kelsz föl álmodból?

10 Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás,

még egy kis összetett kézzel való pihenés,

11 és meglep a szegénység, mint egy útonálló,

és a szűkölködés, mint egy felvértezett férfi!

12 Haszontalan ember, hamis férfi az,

aki álnok szájjal jár.

13 Aki kacsingat a szemével,

lábával is üzen, és ujjával jelt ad.

14 Álnokság van a szívében,

gonoszt forral minden időben,

és háborúságot okoz.

15 Ezért hirtelen jön rá a nyomorúság,

hamar összeomlik, és nem lesz gyógyulása.

16 E hat dolgot gyűlöli az Úr,

és hét dolog utálatos lelkének:

17 a kevély szemek, a hazug nyelv

és az ártatlan vért ontó kezek,

18 az álnok gondolatokat forraló szív,

a gonoszra sietve igyekvő lábak,

19 a hazugságot szóló hamis tanú és az,

aki háborúságot szít az atyafiak között.

20 Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát,

és anyád tanítását el ne hagyd!

21 Kösd azokat szívedre mindenkor,

fűzd azokat a nyakadba.

22 Bárhova mész, vezéreljen téged,

amikor alszol, őrizzen téged,

mikor fölébredsz, beszélgessen veled.

23 Mert lámpás a parancsolat,

és világosság a tanítás,

és az élet útja a tanító feddés,

24 amely megőriz téged a gonosz asszonytól

és az idegen asszony hízelgő nyelvétől.

25 Ne kívánd meg szépségét szívedben,

és meg ne fogjon téged szempilláival!

26 Mert a parázna asszony miatt

jut az ember egy darab kenyérre,

és a férjes asszony drága életedre vadászik!

27 Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy,

hogy a ruhái meg ne égjenek?

28 Vagy járhat-e valaki parázson úgy,

hogy lábát meg ne perzselje?

29 Így van, aki bemegy

felebarátja feleségéhez;

nem marad büntetlen, aki érinti azt!

30 Nem vetik meg a tolvajt,

ha éhségének csillapítása miatt lop.

31 De ha rajtakapják,

hétszer annyit kell adnia,

háza minden vagyonát is odaadhatja.

32 Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond.

Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik.

33 Vereséget szenved, és gyalázat éri,

és szégyene letörölhetetlen.

34 Mert a féltékenység haragra gyújtja a férfit,

és nem lesz kíméletes a bosszúállás napján.

35 Nem törődik semmilyen váltsággal,

nem nyugszik meg, még ha nagyon sok ajándékot adsz is neki.