Példabeszédek könyve

A bölcsesség életre vezet, a balgaság pedig halálra

15 A szelíd válasz lecsillapítja a haragot,

a bántó szó viszont haragot szül.

2 A bölcsek nyelve kívánatossá teszi a tudományt,

a tudatlanok száján pedig bolondság buzog ki.

3 Mindenütt ott van az Úr szeme,

és figyeli a jókat és gonoszokat.

4 A szelíd nyelv életnek fája,

amelyik pedig nincs megfékezve, összetöri a lelket.

5 A bolond megveti apja tanítását,

de aki megbecsüli a dorgálást, igen értelmes.

6 Az igaz házában nagy kincs van,

az istentelen jövedelmében pedig háborúság.

7 A bölcsek ajka tudást hint szét,

nem úgy a bolondok szíve.

8 Az istentelenek áldozata gyűlöletes az Úr szemében,

az igazak könyörgése pedig kedves neki.

9 Utálatos az Úr előtt az istentelen útja,

de szereti azt, aki követi az igazságot.

10 Szörnyű dorgálást kap az, aki elhagyja útját,

és aki gyűlöli a fenyítést, az meghal.

11 A Seol és a pusztulás helye is az Úr előtt van,

mennyivel inkább az emberek szíve!

12 Nem szereti a csúfolódó a feddést,

és nem megy oda a bölcsekhez.

13 Az örvendező szív megvidámítja az arcot,

de a szív bánata összetöri a lelket.

14 Az eszes ember szíve keresi a tudást,

a tudatlanok szája azonban bolondságot legel.

15 A szegénynek minden napja nyomorúságos,

a vidám szívűnek pedig szüntelen lakodalma van.

16 Jobb a kevés az Úr félelmével,

mint a tömérdek kincs háborúsággal.

17 Jobb egy tál főzelék ott, ahol szeretet van,

mint a hizlalt ökör ott, ahol gyűlölet van.

18 A haragos ember viszályt szít,

a hosszútűrő pedig lecsöndesíti a háborgást.

19 A rest útja olyan, mint a tövises sövény,

az igazak útja pedig el van egyengetve.

20 A bölcs fiú örömöt szerez apjának,

a bolond ember pedig megveti az anyját.

21 Az esztelen a bolondságnak örül,

de az értelmes ember egyenes úton jár.

22 Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácsadás,

de van előrehaladás, ha sok a tanácsadó.

23 Örül az ember, ha felelni tud,

és a helyén mondott szó, ó, mely igen jó!

24 Az élet útja fölfelé vezet az értelmes ember számára,

hogy elkerülje a Seolt, amely lent van.

25 A kevélyek házát lerombolja az Úr,

az özvegy határát azonban megerősíti.

26 Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok,

de kedves a tiszta beszéd.

27 Megkárosítja házát a telhetetlen,

de aki gyűlöli a megvesztegetést, az élni fog.

28 Az igaz meggondolja szívében, mit szóljon,

az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt.

29 Távol van az Úr az istentelenektől,

de az igazak könyörgését meghallgatja.

30 A ragyogó szem megvidámítja a szívet,

a jó hír megerősíti a csontokat.

31 Akinek füle hallgat az éltető intő szóra,

az a bölcsek között lakik.

32 Aki elfordul az intéstől,

az megveti a saját lelkét,

aki pedig hallgat a feddésre,

értelmet szerez.

33 Az Úr félelme bölcsességre tanít,

és a tisztesség előtt jár az alázatosság.

Isten látja az emberek dolgait