Példabeszédek könyve

Isten gondviselése irányítja az emberek szívét és útjait

21 Olyan az Úr kezében a király szíve,

mint a vízfolyás, oda irányítja, ahová akarja.

2 Az ember minden útja helyes a maga szemében,

de az Úr a szívek vizsgálója.

3 Az igazság és igaz ítélet gyakorlását

jobban szereti az Úr az áldozatnál.

4 A fennhéjázó tekintet és a kevély szív

az istentelenek lámpása, s bűn az.

5 A szorgalmasok igyekezete

gyarapodást hoz,

aki viszont elhamarkodottan cselekszik,

csak ínségre jut.

6 A hazug nyelvvel gyűjtött kincs

elenyésző pára azoknak,

akik a halált keresik.*

7 Az istenteleneket magával ragadja erőszakosságuk,

mert nem akarnak igazságot cselekedni.

8 Tekervényes a bűnös ember útja,

a tiszta ember cselekedete pedig igaz.

9 Jobb a tető ormán lakni,

mint zsémbes asszonnyal egy házban.

10 Az istentelen lelke gonoszt kíván,

és nem talál könyörületre nála a felebarátja.

11 Mikor a csúfolódót büntetik,

okul belőle az együgyű,

mikor pedig a bölcset oktatják,

az befogadja a tudást.

12 Szemmel tartja az igaz az istentelen házát,

és veszedelemre juttatja a bűnösöket.

13 Aki bedugja fülét a szegény kiáltására,

nem hallgatják meg, ha majd ő is kiált.

14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot,

és a kebelbe rejtett ajándék a kemény indulatot.

15 Öröm az igaznak törvényesen cselekedni,

de rettegés az a hamisan cselekvőnek.

16 Az az ember,

aki eltévelyedik az értelem útjáról,

a halottak gyülekezetében nyugszik majd.

17 Aki szeret mulatni, szűkölködővé lesz,

és nem lesz gazdag,

aki szereti a bort és az olajat!

18 Váltságdíj az igazért az istentelen,

és az igazak helyett a hitetlen bűnhődik.

19 Jobb a puszta földön lakni,

mint zsémbes és haragos asszonnyal.

20 Kívánatos kincs és olaj van a bölcs házában,

a bolond ember pedig eltékozolja azt.

21 Aki követi az igazságot és az irgalmasságot,

az életet, igazságot és tisztességet nyer.

22 Fölmegy a bölcs a hősök városába,

és lerontja biztosnak vélt erődítményüket.

23 Aki vigyáz szájára és nyelvére,

megőrzi életét a nyomorúságtól.

24 A kevély dölyfösnek csúfolódó a neve,

aki haragjában kevélyen cselekszik.

25 A lustát elemészti kívánsága,

mert keze nem akar dolgozni.

26 Egész nap csak kívánsága gyötri;

az igaz pedig ad, és nem tartja vissza adományát.

27 Az istentelen áldozata utálatos,

kivált, mikor gonosz tettért viszi.

28 A hazug tanú elvész,

aki viszont jól figyel, az mindig szólhat.

29 Az istentelen ember megkeményíti az arcát,

az igaz pedig jól intézi dolgát.

30 Nincs bölcsesség, nincs értelem,

és nincs tanács,

amely megállna az Úrral szemben.

31 Föl van készítve a ló az ütközet napjára,

de az Úré a szabadítás!