Példabeszédek könyve

A kegyesség és a becsületesség áldása, az istentelenség átka

28 Minden istentelen elfut,

még ha nem üldözik is,

az igazak pedig bátrak,

mint az ifjú oroszlán.

2 Sok fejedelme van az országnak

bűnei miatt,

de egy eszes és tudós ember által

sokáig fennáll.*

3 Ha szegény nyomja el a szegényeket,

hasonló az a pusztító esőhöz,

amely nem hagy kenyeret.

4 Akik elhagyják a törvényt,

a gonoszokat dicsérik,

de akik megtartják a törvényt,

harcolnak ellenük.

5 A gonoszul élő emberek

nem értik meg az igazságot,

akik pedig keresik az Urat,

mindent megértenek.

6 Jobb a szegény, aki feddhetetlenül jár,

mint a kétfelé sántikáló istentelen, aki gazdag.

7 Aki megőrzi a tanítást, eszes fiú az,

aki pedig a tobzódókkal tart,

az gyalázatot hoz apjára.

8 Aki kamattal és uzsorával

gyarapítja vagyonát,

az annak gyűjti,

aki majd könyörül a szegényeken.

9 Aki elfordítja fülét,

és nem hallgat a tanításra,

annak könyörgése is utálatos.

10 Aki az igazakat gonosz útra csábítja,

maga esik verembe,

a feddhetetlenek pedig öröklik a jót.

11 Saját szemében bölcs a gazdag ember,

de az eszes szegény átlát rajta.

12 Mikor az igazak győznek,

nagy dicsőség az,

mikor pedig az istentelenek kerülnek fölül,

az emberek elrejtőznek.

13 Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga,

aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer.

14 Boldog ember, aki mindig istenfélő,

aki pedig megkeményíti szívét, bajba kerül.

15 Mint az ordító oroszlán és éhező medve,

olyan a szegény népen uralkodó istentelen.

16 Nagy az elnyomás

az értelemben szűkölködő fejedelem alatt;

de aki gyűlöli a hamis nyereséget,

meghosszabbítja napjait.

17 Az ember, akit vérontás terhel,

meneküljön egészen haláláig,

senki se támogassa őt.*

18 Aki feddhetetlenül jár, megmenekül,

aki pedig hamis úton jár, egyszer csak elesik.

19 Aki műveli a földjét, jóllakik kenyérrel,

de aki hiábavalóságok után futkos,

annak szegénység jut.

20 A hűséges ember bővelkedik áldásokban,

de aki hirtelen akar meggazdagodni,

az nem marad büntetlen.

21 Nem jó a személyválogatás,

mert még egy falat kenyérért is

vétkezhet az ember.

22 Vagyonszerzésre siet a kapzsi szemű ember,

és nem veszi észre, hogy ínségre jut.

23 Aki megfeddi az embert,

az végül kedvesebb lesz, mint a sima nyelvű.

24 Aki megrabolja apját és anyját,

és azt mondja: „Nem bűn ez”,

cinkosa a gonosztevőnek.

25 A telhetetlen lélek viszályt szít,

aki pedig bízik az Úrban, megerősödik.

26 Aki magában bízik, az bolond,

aki pedig bölcsen él, megmenekül.

27 Aki ad a szegénynek,

az nem szenved szükséget,

aki azonban elfordítja róla szemét,

megsokasodik rajta az átok.

28 Ha fölemelkednek az istentelenek,

elrejtőzik az ember,

de mikor azok elvesznek,

gyarapodnak az igazak.