Példabeszédek könyve

A barátságról és a békeszerető
viselkedésről

18 Az önfejű ember a maga kívánsága után jár,

és indulatossá válik minden bölcs dologgal szemben.*

2 A bolond nem gyönyörködik az értelemben,

csak abban, hogy saját gondolatát közölje.

3 Ahová betér az istentelen,

jön vele a megvetés is,

és a szégyennel együtt jár a gyalázat.

4 Mély víz az ember szájának beszéde,

feltörő patak a bölcsesség forrása.

5 Nem jó dolog kedvezni a gonosz embernek,

sem kiforgatni az igaz ember jogát.

6 A bolond ajka viszályt szít,

és szája ütésekért kiált.

7 A bolondnak saját szája a romlása,

és szája tulajdon életét csalja tőrbe.

8 A pletykálkodó szavai ínyencfalatok,

és bejutnak az ember bensőjébe.

9 Aki hanyagul végzi feladatát,

az testvére annak, aki tönkretesz.

10 Erős torony az Úr neve,

ahhoz folyamodik az igaz, és biztonságban lesz.

11 A gazdagnak vagyona az erős városa,

és magas kőfalnak véli.

12 Pusztulása előtt az ember szíve fölfuvalkodik,

a tisztesség előtt pedig alázatosság van.

13 Aki arra felel, amit még meg sem hallgatott,

az bolond, és szégyen éri.

14 Az ember lelke elviseli a maga betegségét,

de a megtört lelket ki hordozhatja el?

15 Az eszes ember szíve tudást szerez,

és a bölcsek füle ismeretet keres.

16 Az ajándék szabad utat készít az embernek,

és a hatalmasok színe elé juttatja.

17 Igaza lehet annak, aki első a perben,

míg el nem jön az ellenfele, és megcáfolja őt.

18 A sorsvetés megszünteti a versengést,

és szétválasztja az erőseket.

19 A fölingerelt testvér tántoríthatatlanabb az erős városnál,

és az ilyen viszály olyan, mint a váron a zár.*

20 Szája gyümölcséből lakik jól az ember,

beszéde termésével elégedik meg.

21 A nyelv hatalmában van a halál és az élet is,

és ki mint szeret vele élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

22 Jót talált, aki feleséget talált,

és elnyerte az Úr jóakaratát.

23 Alázatosan könyörög a szegény,

a gazdag azonban keményen felel.

24 A sok barát tönkreteszi az embert,

de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.